Orderstocken för svenska byggare ungefär densamma

Den aktuella frågan just nu är hur byggandet kommer att utvecklas. Många byggares arbetsdag präglas just nu av goda tider. Påfallande många företag måste tvingas tacka nej till jobb - om de ska utföras i närtid.

Den intressanta frågan är hur orderböckerna ser ut. Analysföretaget Industrifakta genomför två kartläggningar per år. En av frågorna som företagets analytiker ställt har varit, hur beställningarna ser ut för kommande tolv månader. Här är resultatet glädjande.

Orderböckerna ser ungefär likadana ut idag som för sex månader sedan, dvs de goda tiderna fortsätter. Konsulterna är försiktiga i sina bedömningar. Man tror att ökningen kommande halvår ligger på 1,5 procent. 

Siffran är i linje med Industrifaktas prognoser för de totala investeringarna avseende byggbranschen för 2019.  Bedömningen är att dessa investeringar ligger kvar på 2018 års nivå. Resultatet måste uppfattas som glädjande. Än skymmer det inte vid horisonten avseende denna sektor i samhället. 

Konsulterna tror att byggandet av bostadsrätter  kommer utvecklas svagare än tidigare. Bedömningen ligger i linje med den allmänna meningen. En viss turbulens har ju präglat marknaden avseende bostadsrätter, inte minst i Stockholm. Företaget Oscar Properties har exempelvis inte haft lika lätt som tidigare att få sina objekt sålda.

Avseende arbetsvolymen kommer analysföretaget fram till en minskning av arbetsvolymen, men den ligger under en procent. Siffran minus 0,7 procent kan utläsas som att volymen är ungefär densamma, minskningen är marginell.

E-mail:
Publicerad 2018-10-29 09:14:03