Inlåsningseffekter begränsar flytt

Cirka 30 procent vill flytta men kan inte. Vi talar om dem som äger sin bostad men som bor kvar av skattetekniska skäl. Man har helt enkelt inte råd att flytta. Det kostar för mycket i form av för hög skatt på vinsten. Det kallas allmänt för inlåsningseffekten.

Två av tre säger att de hindras av dessa inlåsningseffekter. Reavinstskatt, svårigheter att få banklån och de nya, tuffare amorteringskraven stoppar flytten.  Yngre personer i storstadsområdena drabbas särskilt hårt.

Uppgifterna kommer från Bygmabarometern, som tagits fram av undersökningsföretaget YouGov.

YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. I årets barometer ställdes för första gången frågan om eventuella flyttplaner närmaste året. Resultatet är nedslående: två av tre av dem som vill flytta är förhindrade på grund av bostadspolitiska respektive skattehinder.

De flesta anger reavinstskatten som skäl, nämligen 37 procent. De nya amorteringskraven är också en orsak, 30 procent refererar till dessa. En fjärdedel hänvisar till svårigheter att få nya lån.  28 procent uppger sjunkande bostadspriserna som skäl.

Ann Broman, expert vid Svenska Bygg säger att det är för dyrt att flytta. Jämför man med övriga OECD har Sverige betydligt högre transaktionskostnader för den som flyttar. Att det får negativa konsekvenser för rörligheten blir tydligt när så många hushåll framhåller att reavinstskatten är det viktigaste hindret för att flytta

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:00:12