Energikollektor ska förbättra husets värme

Alla som har bergvärme vet hur svårt det ibland kan vara att få en god värme i hela huset. En energikollektor kan möjligen vara något bra i detta sammnhang.

Företaget Solarventi har tittat närmare på detta med värmen i ett hus. Företaget presenterar nu ett instrument som  ska fördela värmen bättre. Detta verkar i alla fall vara andemeningen. Företaget är annars specialist på solenergi.  

Produkten kallas energikollektor.  Ungefär samma värme i hela huset hela tiden .  en energikollektor ska ombesörja detta.

I ett pressmeddelande står det att ”Medan energikollektorn skickar värme från sol och vind ner i värmelagret, så drar jordvärmeanläggningen med hjälp av nedgrävda plaströr och en värmepump upp värmen från jorden och leder den in i byggnaden.”

Energikollektorn ska öka jordvärmens verkningsgrad. Värmepumpens effektivitet är alltid  beroende av det värmelager den hämtar energin ifrån. 

Energikollektorn  ska se till att värmelagret är optimalt laddat. Att den höjer temperaturen i jorden från under fryspunkten till + 5 till 15 grader.
Jordvärmens verkningsgrad innebär att värmepumpens tillskottsvärme behöver användas betydligt mindre under de kalla perioderna. 

Installeras en energikollektor samtidigt med jordvärme i övrigt, ska man kunna spara nära 50 procent  av kostnaden för nedgrävning av slangar för anläggningen. 

Återbetalningstiden för en energikollektor som komplement till jordvärme är kort. Normalt under 10 år, ofta endast fem år. 

En jordvärmeanläggning kan innebära att permafrost kan uppstå i marken. Om en energikollektor är del av kretsloppet ska så inte ske.

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:01:45