Flexator bygger hus och erbjuder leasing

Att bygga nya lokaler när framtiden är oviss kan innebära en ekonomisk risk. Fastighetsägaren Flexator erbjuder därför leasing som alternativ till köp av de hus som Flexator bygger. Ingen vet något om dagens behov om säg tio år. Flexators affärsidé är att kunna bygga nya hus till kund enligt en särskild modulteknik.

Företaget är flexibelt, därav namnet Flexator. Normal hyrestid för de nya husen är på mellan tre och tio år. Modulhusen som byggs kan därefter förvärvas. Ett alternativ är att förlänga avtalet eller att avtalet sägs upp.

I ett pressmeddelande berättar Flexator om sin affärsidé. Modellen kallas för operationell leasing. Flexator hyr ut den fastighet som byggs till hågad spekulant. Spekulanten köper alltså inte huset med detsamma utan inleder samarbetet med att hyra. Flexator skriver i pressmeddelandet att beställaren betalar uppförandet antingen kontant eller via hyran. Om kunden önskar förvärva fastigheten efter avtalstidens slut är priset ofta fördelaktigt. En eventuell nedmontering debiteras till självkostnadspris med påslag för entreprenadarvode. 

Alla avtal prövas individuellt. För att Flexator ska kunna erbjuda uthyrning av byggnad ska den också kunna säljas på öppna marknaden. En uppskattning av det framtida marknadsvärdet vid hyrestidens slut. 

Operationell leasing har blivit en vanlig lösning inom offentlig förvaltning, där köp och nybyggnation ofta är en belastning för budgeten. Flexator har under årens lopp levererat mer än 350 hus med leasingfinansiering motsvarande 130 000 kvadratmeter och är därmed den klart största aktören inom området.

Villkor och avtal

Huvudinriktningen i Flexators leasingerbjudande är skolor, förskolor och kontor, byggda enligt standardiserade koncept. I hyresavtalet ingår två års garanti. Flexator står för drift, skötsel och service. Hyran är fast och betalas vanligen årsvis i förskott. Många av Flexators kunder väljer en 5-årig avtalstid, med möjlighet till förlängning. Samtidigt träffas ofta en överenskommelse som ger kunden rätt att förvärva byggnaden till ett förutbestämt pris när avtalstiden är över.

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:02:01