En tredjedel av nyproduktionen är borta

Sveriges Byggindustrier slår larm om bostadsbyggandet. 42 500 bostäder börjar byggas under 2019. Profetian kommer från Sveriges Byggindustrier. Det är 21 500 färre bostäder jämfört med 2017, då konjunkturen stod på topp.

Catharina Elmsäter - Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier. Hon säger i ett uttalande att organisationen har varnat för en nedgång.

Bolånetak och skärpta amorteringskrav har begränsat möjligheten för många att finansiera ett bostadsköp. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Det sjunkande bostadsbyggandet kan få spridningseffekter i övriga ekonomin.

Elmsäter- Svärd var tidigare moderat statsråd. Hon satt i samma regering som Erik Thedéen - mannen som senare ivrade för amorteringsskärpningen. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen var nämligen statssekreterare i finansdepartementet under Anders Borg som finansminister.

Catharina Elmsäter-Svärd hävdar att unga vuxna trycks ut på den osäkra andrahandsmarknaden. Man tvingas då hyra för stora belopp då man inte får lån till en bostadsrätt. Pengar som istället skulle kunna finansiera ett lån.

- Då blir det också svårt att spara ihop till kontantinsatsen, säger hon.

Bostäder motsvarar en tredjedel av drygt 500 miljarder kr i årliga bygginvesteringar.

- Statens goda ekonomi får inte skymma behovet av breda strukturreformer inom bostads- och skattepolitiken, säger Elmsäter-Svärd. Sverige har snart 11 miljoner invånare. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort.

Siffran 11 miljoner antas uppnås inom femton år, 2034. Landet blir mer tätbefolkat. Samhället står inför stora utmaningar inför denna befolkningstillväxt. Vägar, tunnlar, broar, kollektivtrafik, skolor, sjukhus är idag anpassade till en lägre befolkning, liksom inte minst bostäder. Infrastruktur som måste byggas ut. Byggandet i landet får inte sakta av är Svenska Byggindustriers budskap.

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:03:01