Norra Europas största trähusprojekt i Norrtälje

Norrtälje Hamn är Norrtäljes nya stadsdel. Stadsdelen innebär en fördubbling av Norrtäljes stadskärna. 2000 bostäder planeras tillsammans med parker och torg. Ett intressant kajstråk ingår. Handel, rekreation, service och kultur kommer få stort utrymme.

I dagarna inleddes bygget. I första kvarteret byggs 143 hyresrätter. Byggare är Slättö Förvaltning AB. Personen från kommunen som gav klartecken var Charlotte Köhler. Hon är Norrtäljes samhällsbyggnadsdirektör. Totalt 400 hyresrätter kommer att byggas i stadsdelen. Lägenheterna blir på ett till fem rum och kök. Husen blir på fyra till fem våningar.

- Byggnaderna anknyter väl till Norrtäljes stadskärna, säger Charlotte Köhler.

Stommar och fasader kommer att byggas mest i trä. Kvarteren blir norra Europas största trähusprojekt.

- Träproduktion är miljömässigt en fördel, säger Jens Lackmann utvecklingschef på Slättö Förvaltning AB.

De första hyresgästerna ska kunna flytta in i maj 2020. Alla fastigheter beräknas vara helt färdiga om fyra år, 2022.

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:05:31

Senaste nummer

Byggaren 05 2019

Din röst är viktig