Handbok om träförpackningar

Svenskt Trä har lanserat en ny handbok. Boken har namnet  ”Förpackningshandbok – Fakta, projektering och dimensionering av förpackningar i trä”. Här finns mycket att läsa om träförpackningar. 

EU bestämmer mycket i Sverige, även vad gäller trä. Tillverkning av förpackningar i Sverige lyder under EU:s avfalls- och förpackningsdirektiv. 15 procent av allt trä ska återvinnas. 2030 ska siffran vara 30 procent. God kunskap avseende förpackningar av trä är viktigt.

Ann Charlotte Wigert heter huvudförfattaren till boken.

- Träförpackningar är starka, kostnadseffektiva och flexibla, påpekar hon.

Boken ska vara ett stöd vid upphandling. Allt man ska komma ihåg avseende förpackningsmaterial, design, konstruktion och miljö.

- Boken ska underlätta för kostnadseffektiva och funktionella träförpackningslösningar, säger Johan Larsson vid Svenskt Trä. Han är ansvarig för produktområde Träförpackningar vid Svenskt Trä.

Efterfrågan har ökat avseende förpackningar med miljöprofil. Per- Ola Bengtsson är försäljningschef vid Åsljungapallen.

- Handboken skapar förutsättningar för en effektiv dialog mellan tillverkare och användare av träförpackningar, säger Per-Ola Bengtsson.

- Vi kan genom ökad kunskap hos kunder och användare nå en bättre och effektivare helhetslösning för förpackning, transport och lagring, säger han.

 

Återvinning

I Sverige finns etablerade system för återvinning. Under 2017 svarade Svenskt Träs förpackningsföretag för 48 procent återvinning.

- Trä är förnybart, påpekar Johan Larsson. Trä går att återanvända och efter att det återanvänts kan det generera bioenergi,

Trä ger lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial. God förpackningsdesign skapar förutsättningar för effektiv transport, låg materialåtgång och god funktion. Att effektivisera förpackningsindustrin är viktigt. Att utveckla lösningar för bättre transport- och logistiksystem centralt.

Av de 18,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror som Sverige producerade under 2017 användes cirka 13 procent till pallar och emballage.

E-mail:
Publicerad 2018-11-12 10:06:03