Färre nybyggen hejdar prisfall

Under årets nio första månader inleddes byggnationen av 39 100 bostäder. I jämförelse med samma period under 2017 innebär det en nedgång, då byggdes det nämligen 46 700 bostäder under årets inledande nio månader. Allt enligt statistik från Statistiska Centralbyrån.

Ur totala siffran 39 100 bostäder står villor för 8 400. I jämförelse med 2017 är denna siffra elva procent lägre.

Renoveringar och upprustningar av det befintliga beståndet var siffran 1 800 lägenheter jämfört med föregående period på 3 230 lägenheter,

Det byggs mindre i landet, något som kan vara till fördel för bostadspriserna. Ett förväntat prisfall uteblir, trots att räntan antas gå upp något under 2019.

Det statliga låneinstitutet SBAB  har räknat med ett prisfall på bostäder i landet med tio procent fram till 2022. Nu när siffran för nybyggen minskar, innebär det att låneinstitutet sannolikt kommer revidera denna uppskattning.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB tror att institutet kan komma att ändra sin prognos. SBAB:s prognos för nybyggnationer har varit lägre än vad SCB:s siffror ger vid handen.

Under nästa år kommer sannolikt ytterligare kraftig nedgång i nybyggnationen.

E-mail:
Publicerad 2018-11-29 08:05:55

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.