Nytänkande i Umeå med projektet Glitne

 Nytänkande i Umeå. Nytänkande i Umeå.

Avancerad arkitektur, komplex fasadkonstruktion och minimalt med yta att arbeta på.

BRF Glitne är ett påbyggnadsprojekt i centrala Umeå, ritat av företaget BIG Architects. Rent arkitektoniskt ser påbyggnaden ut som en enda huskropp på en befintlig, men i själva verket vilar påbyggnaden på olika huskroppar med olika grundläggning. Något som komplicerar bygget på flera sätt. BRF Glitne är kronan på verket i många års stadsutveckling av centrala Umeå, där Byggherren är Balticgruppen.

-Glitne är en utmaning för oss som leverantörer och det gillar vi, kommenterar Daniel Wilded, produktchef på företaget Martinsons.

Glitne följer inte standard och kanske är det därför projektet har blivit något många talar om i byggbranschen. Just nu pågår montage av fönster på BRF Glitne och då används Redair Link stenullsisolering från Rockwool. Efter det väntar fasadisolering genom Redair Flex.

Stenullen ger byggnaden en frisk och energieffektiv inomhusmiljö som dessutom är brandsäker. 

- Som entreprenörer prioriterar vi flexibla och effektiva isoleringslösningar, kommenterar Urban Forssell, från entreprenören Contractor Bygg AB, som jobbar med stomkompletteringen.

De egenskaperna är en förutsättning i ett sådant här komplicerat projekt. Glitne är långt ifrån standard. Påbyggnaden har flera speciallösningar förutom grundläggningen. Vissa lägenheter har balkonger inbyggda i taket och speciella glaspartier ner mot älven. Trots de byggnadstekniska speciallösningarna innebär påbyggnader alltid komplicerad logistik. 

- Vi har begränsade möjligheter att lagra material på byggarbetsplatsen och jobbar därför med många små leveranser”, säger Daniel Wilded.

Platsbristen har skapat en byggarbetsplats på 50x50 meter ovanpå själva byggnaden, dit allt som krävs för byggnationen fraktas upp. Men även andra faktorer påverkar logistiken

- Det pågår full verksamhet i våningarna under, eftersom det är en galleria. Många människor är därmed i rörelse i direkt närhet till byggnationen”, berättar Urban Forssell

Rockwool är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Rockwool erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Koncernen sysselsätter över 11 000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Sverigekontoret ligger i Jönköping.

E-mail:
Publicerad 2018-11-29 08:07:53