Helsingborgshem vinnare av Bopriset 2018

Fr.v. Lars Hansson, ordförande, Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem. Fotograf: Martin Sundström Fr.v. Lars Hansson, ordförande, Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem. Fotograf: Martin Sundström

Helsingborgshem är årets vinnare av Bopriset – till minne av Josef Frank. Priset tilldelas Helsingborgshem för att man rustat upp stadsdelen Drottninghög.

Helsingborgshem har här utvecklat ett klassiskt miljonprogramsområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål, som det är formulerat i motiveringen till priset. Priset på 100 000 kr är instiftat av Boinstitutet med syftet att premiera ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet - för alla.

 - Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog med boende, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet och sammankallande för Boprisets jury. Nya Drottninghög visar bred samverkan, och hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet och vilja att skapa en attraktiv miljö i hela staden.

Priset delades ut vid Boprisets seminarium i Stockholm. Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem och Lars Hansson, styrelseordförande var de som tog emot Bopriset 2018.

- Vi är väldigt glada över utmärkelsen säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

- Vägen till framgången är engagerade medarbetare och att vi lyssnar på och har en aktiv dialog med boende, stadens olika förvaltningar och andra samarbetspartners. En gemensam syn har också underlättat för styrelsen att kunna fatta framtidsinriktade beslut i brett samförstånd.

- Vi funderar över hur prispengarna bäst kan användas för barn och unga och vill satsa på simundervisning i samarbete med Drottninghögsbadet med flera.
Insatserna som Helsingborgshem gjort i Drottninghög omfattar både upprustning och nybyggnation, ett arbete som skett i samverkan med kommunen, det lokala näringslivet och boende i stadsdelen. Samarbetet har resulterat i förhållandevis låga hyreshöjningar som gjort att hushåll med lägre inkomster har råd att bo kvar.

- Hundratusentals bostäder byggda inom miljonprogrammet under 60 och 70-talen behöver renoveras, säger Moa Andersson. I Drottninghög har Helsingborgshem visat att det går att genomföra utan att den sociala kostnaden blir för hög.

Upprustningen har även bidragit till att Drottninghög idag är på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs, skriver juryn i sin motivering.

- Det är glädjande att stadens långsiktiga och målinriktade arbete med Drottninghög uppmärksammas, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg.
Livskvalitet i Helsingborg skapas genom att vi tar ansvar för helheten. På Drottninghög arbetar vi både med det stadsstrukturella t ex parker, rivningar, nybyggnation, flöden och kollektivtrafik, samt med de mer innehållsmässiga delarna t ex skolan, aktiviteter för unga och gamla, upprätthålla en lokal arbetslinje, trygghetsinsatser och andra sociala insatser.

Förutom en vinnare har Boprisets jury utdelat tre hedersomnämnanden: ÖrebroBostäder och vd:n Ulf Rohlén för att med mod och kreativitet utvecklat en modell som gör det möjligt för alla hyresgäster att efterfråga också nybyggda bostäder även i stadskärnan. Arkitektbyrån och byggherren Hauschild + Siegel för Cykelhuset Ohboy! i Malmö, som är ett bostadshus kombinerat med hotell, anpassat för en tät stadsmiljö med stora krav på kreativa lösningar och hållbarhet. Arkitektbyrån Sandellsandberg för sina stadsvillor med hyresrätt som uppförts i kvarteret Ormen på Oskarsgatan i Kneipen, ett av Norrköpings äldsta och mest attraktiva områden med en tidstypisk småhusbebyggelse, med en tydlig skala och färgsättning anpassad till platsen och Kneipens långa historia.

Bopriset är instiftat av Boinstitutet och delas ut med stöd av Svensk Tenn. Juryn för Bopriset består av Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och tillförordnad riksarkitekt, Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet, Li Pamp, programledare och journalist, Viktoria Walldin, antropolog, White arkitektbyrå, Erik Stenberg, lektor på KTH samt expert på miljonprogrammet och Peter Majanen, grundare av strategi- och analysföretaget Quattroporte.
 

 

E-mail:
Publicerad 2018-12-10 09:59:31