Så kan radonet hållas på låg nivå.

Radon är något som diskuteras intensivt. Hur farligt är det? Faktum är att vissa menar att oron är överdriven. Under 200 bescquerel är riktvärdet för ett hus, mer än så ska inte ett hus helst ha i radonvärde. God ventilation minskar halten.

Att minska radonet i ett hus kan göras på många vis. Nu har företaget Isola tagit fram en produkt som ska göra detta på ett bra vis. Isola Radonspärr 400 heter produkten. Materialet utgörs av en polyetylenfolie med stor styrka och töjbarhet. Skarvar tätas med Isola Radon Skarvband.

Vid leverans ingår också ett komplett tillbehörsprogram med säkra och effektiva detaljer för tätning avseende förstärkning av hörn och tätning.

Systemet monteras på eller i det isolerande skiktet vid nyproduktion, alternativt direkt på betonggolvet. Isola Radonspärr 400 hindrar luftläckage från grunden och ger därmed ett säkert och effektivt skydd mot hälsofarliga koncentrationer av radongas som kan tränga in i huset.

Fuktspärr

Det fina med spärren är att den också fungerar som en robust och solid fuktspärr. Varje duk som levereras kan ha en bredd på fyra meter

Företaget har också en annan intressant produkt. Produkten går under namnet Isola Radonmembran 800. Systemet är avsedd för nyproduktion och montering mot schaktbotten.

Radonduken har stor styrka och töjbarhet och är mycket flexibel oavsett årstid och temperaturförhållanden då skarvarna både kan svetsas med varmluft eller förseglas med radonskarvband 800 av butyl. Radonmembran 800 levereras på rulle i dim. 2,0 x 20 m. Ett komplett tillbehörsprogram finns till systemet. 

I Isola Radonsystem ingår även ventilerade lösningar i form av Isola Radonsug i olika dimensioner

 

E-mail:
Publicerad 2018-12-10 09:55:00