Trä är materialet

Trä istället för betong? För många byggare är valet givet. Trä blir svaret. En orsak är att materialet är lättare än betong. Om valet görs utifrån ett omtalat kilmathot är svaret också att trä är ett mycket hållbart material. Naturens klimatsmarta svar på betong, säger mången byggare.

Hur ska vi rädda planeten har länge varit ett återkommande tema. Det blir ju bara varmare och varmare i världen och människan är orsaken. En åsikt som majoriteten forskare omhuldar. Det finns dock forskare som hävdar att orsaken står att finna i annat, exempelvises i solens mönster. Att solens stormar påverkar klimatförändringen

Men hur som helst, utan tvekan har halten koldioxid ökat. En upptining av permafrosten utgör ytterligare ett hot. Här gäller det att tänka klimatsmart om världens befolkning ska nå klimatmålen. Och hur gör man det?

Världens länder möttes i december förra året i polska Katowice för att diskutera klimathotet. Något som hjälper är att världens industrier använder klimatvänligt material. Att nyttja trä är i linje med en vänligare värld för klimatet. Organisationen Svenskt Trä påminner gärna om hur bra detta material är ur miljösynpunkt. I ett pressmeddelande skriver Mikael Eliasson inom Svenskt Trä om att nyttja trä inom byggbranschen.

- Trots att träbyggindustrin fortsätter att ta marknadsandelar och blir mer och mer självklar för såväl byggherrar så går det för långsamt, skriver Eliasson.

- Vi fortsätter att välja traditionella metoder framför de som skulle behöva väljas. Med trä som konstruktionsmaterial kan vi ersätta mycket av det som idag byggs med andra mer klimatkrävande material.

Trots chansen att mer än halvera utsläppen står träbyggandet endast för cirka 13 procent av allt byggande av flervåningshus i Sverige i dag enligt SCB:s senaste siffror.

- Det självklara borde vara att sätta mål för träbyggandet med en kortare tidshorisont än exempelvis 2030, 2045 eller 2050. Industrin står rustad för denna utmaning och kommer redan 2025 ha en kapacitet att leverera 50 procent av alla flerbostadshus.

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-01-21 12:03:38