Det går bra för norska byggarna AF Gruppen

Ett företag det går bra för är AG Gruppen. Företaget levererar starka siffror under senaste kvartalet. Omsättningen ökade med 37 procent till en försäljning på drygt 1,8 miljarder norska kronor. Vinstmarginalen blev 6,1 procent.

I Norge är anläggningsmarknaden mycket god just nu. En bransch klart mindre känslig än andra för förändringar i norska konjunkturen. En drivkraft i Norges ekonomi är landets offentliga beställningar. Norska AF Gruppen drar nytta av detta. Verksamhetsområdet Anlegg ökade med hela 64 procent under 2018. Siffran är att betrakta som en av de hittills bästa för det norska företaget.

Signifikant

Tillväxten inom byggsektorn för AF Gruppen var signifikant. Under 2019 lär aktiviteten vara stor även här. Under 2018 uppgick omsättningen till drygt 9 miljarder norska kronor för AF Gruppen inom byggsektorn. Vinsten låg på drygt b645 miljoner norska kronor.

I Norge har aktiviteten på bostadsmarknaden varit hög. Bostadsmarknaden är dock för tillfället något avavaktande. Företagets verksamhetsområde Eiendom har haft en hög aktivitet. Många projekt är under uppförande. Detta gav goda resultat för 2018. Eiendom levererade 2018 ett resultat före skatt på 157 miljoner kronor.

Verksamhetsområdena Miljø och Energi har varit en god marknad. Miljø uppnådde 2018 en omsättning på 598 miljoner norska kronor. Det är ett resultat före skatt på 43 miljoner norska kronor. Området Energi hade under 2018 en omsättning på 277 norska miljoner kronor. Ett svagt resultat före skatt med minus -2 miljoner norska kronor. Föregående år gav området vinst på 22 miljoner kronor. (22). Från och med 2019 organiseras och rapporteras Energi & Miljø som ett verksamhetsområde.

Svenska marknaden

Den svenska anläggningsmarknaden präglas av stark konkurrens. Bostadsmarknaden är mer avvaktande än i Norge. Marknaden för miljötjänster är bra även i Sverige.

I Sverige har AF Gruppen ingått ett avtal om att köpa 70 procent av aktierna i HMB Holding AB (HMB). HMB uppför både kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland.

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-03-04 10:01:58