Ny stadsdel i trä i Karlskrona

Byggstart för Kilströms Kaj

46 finfina lägenheter i tre separata trähus. Det BLIR snart verklighet i Karlskrona. Området heter Kilströms Kaj. Den nya stadsdelen ligger som namnet antyder intill vattnet. Karlkrona är ju en gammal örlogsstad och Kilströms Kaj byggs i denna tradition. Nytt torg, kajstråk och småbåtshamn – med en inte minst tilltalande atmosfär – det är val planerarna tänkts sig.

Många var de som överklagade planerna på Kilströms Kaj. Ett område som lär bli klart attraktivt i den gamla örlogsstaden. Men till slut fick detaljplan bifall och klartecken gavs för bygglov. I syfte att saneringsarbetet skulle komma igång så snart som möjligt flyttades ledningarna för fjärrvärme på rekordtid. Svensk Bostadsutveckling står bakom projektet. VD är Torsten Kai- Larsen.
Han påpekar att bygget har försenats på grund av de många som överklagade. Bygget av den nya stadsdelen skulle egentligen ha startats för mer än ett år sedan .

Tidsplanen för saneringen av marken har varit begränsad men förutsättningarna förbättrades när situationen med fjärrvärmeledningarna blev annorlunda.
- Hade vi inte hunnit med detta skulle saneringen fått ske först i vår, när uppvärmningssäsongen var över. Vi hade då blivit ytterligare ett halvår försenade, säger han.

I juni 2020 kommer de första boende att flytta in. Intresset att bo här är stort. Många har hört av sig, här vill många bo.
Torsten Kai-Larsen räknar inte med några fler förseningar. Den ovanligt långa projekteringsfasen har inneburit att mycket har hunnit genomarbetas i detalj. Han påpekar dock att landets bostadsbyggare kanske påverkas av diskussion i landet om priset på boende.
- Samtidigt ser vi det som en stor fördel med att bygga just i Karlskrona, säger han. I Karlskrona finns en stabil arbetsmarknad. Villapriserna ökar exempelvis påtagligt i Karlskrona.

En stor del av företagets målgrupp är just villaägare. Villaägare som vill flytta till en lägenhet .

Om detta nya område kan sägas att här fanns tidigare ett kallbadhus. Tomten är ursprungligen en egen ö. Den införlivades med övriga Karlskrona när man fyllde ut havet med mängder av schaktmassor.

Wingårdhs arkitekter har ritat de nya byggnaderna . Wingårdhs har knutit väl an till Karlskronas marina historia och stadens äldre bebyggelse. Amiralitetskyrkan och det stora Wasaskjulet som båda är uppförda i trä, har inspirerat arkitektbyrån i sitt arbete.

Det blir en hygglig bredd vad gäller lägenheter. Här kommer finnas ettor men också större lägenheter, som treor, fyror och femmor. I tak blir det något högre än den vanliga, nämligen 2,70. Ett antal lägenheter kommer få inglasade balkonger. Intrycket är att denna nya del av Karlskrona lär bli en av de mer attraktiva.

BRA ATT KÄNNA TILL
Byggherre: Svensk Bostadsutveckling AB
Byggentreprenad: JSB AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Antal lägenheter: 46
Kostnad: 230 miljoner kronor
Första inflyttning: 1 juni 2020

E-mail:
Publicerad 2019-03-04 10:03:55