Stor ökning av utländsk arbetskraft

Polska byggjobbare är flest

Under förra året kunde konstateras en stark ökning vad gäller utländsk arbetskraft inom byggsektorn. De polska byggnadsarbetarna står för den största andelen av hantverkare från utlandet.

Den exakta siffran under 2018 avseende pågående utstationeringsuppdrag, var 70 361 arbetstagare inom branschgruppen ”Byggverksamhet ”. Av dessa kom 40 337 från Polen. En ökning med hela 75 procent jämfört med föregående år.

All denna statistik kommer från Arbetsmiljöverket. Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. En markant ökning jämfört med 2017.

Arne Alfredsson är avdelningschef inom Arbetsmiljöverket. Han säger att trenden från föregående år håller i sig. Han syftar här på vanligast förekommande länder och branscher.

Arbetsmiljöverket kan efter sex år konstatera att antalet anmälningar ökat stadigt och rejält. Om benägenheten att anmäla ökat eller om det gäller en faktisk ökning av utstationerade, är dock svårt att uttala sig om.

66 procent

Vanligast är fortfarande jobb inom bygg- och anläggningsverksamhet. Drygt 66 procent av de utstationerade arbetade inom byggverksamhet 2018. Antalet utstationerade inom byggverksamhet har därmed ökat med 26 700 personer jämfört med 2017.

En orsak till att jobben inom byggbranschen dominerat har varit de goda tiderna inom sektorn. Byggjobb har det varit gott om och många har rekryterats från utlandet. Sex av tio utstationerade jobbar i byggsektorn.

70361 inom byggverksamhet

Av det totala antalet utstationerade arbetstagare jobbade sammanfattningsvis 70 361 personer inom ”Byggverksamhet”. ”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet” vilket är den största branschen under 2018 sysselsatte ungefär 37 procent, 39 247 personer, av totala antalet utstationerade. Det är en ökning i förhållande till 2017 då den siffran var ungefär 31 procent. ”Byggande av hus” återfanns som näst största bransch med närmare 24 procent, 25 624 personer, av samtliga utstationerade arbetstagare under 2018 vilket var samma andel som under
2017. Inom kategorin ”Anläggningsarbeten” fanns 5 490 utstationerade.

Polackerna toppar listan över utstationerade byggarbetare. 2018 fanns 40 337 arbetstagare från Polen i byggbranschen. Det motsvarar 43 procent av det totala antalet utstationerade arbetare. Polen var i topp även 2017, då med 26 644 arbetare. Det innebär en ökning av polska gästarbetare med nästan 75 procent på ett år. Även totalt, sett över alla branscher, står Polen för den överlägset största andelen utstationerade
arbetstagare. Av de 67 olika länder som utstationerat arbetstagare under 2018 fanns 46 396 utstationerade polacker i Sverige 2018, varav alltså drygt 40 000 inom byggverksamhet.Utöver byggverksamhet arbetade 2018 mycket utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin
och i informations- och kommunikationsverksamhet.

FAKTA:
STATISTIK
Härifrån kommer arbetstagare från andra länder.
Polen i topp avseende arbetstagare från andra länder:
• Polen: 40 337 arbetstagare
• Lettland 5 736 arbetstagare
• Tjeckien 5 351 arbetstagare
• Litauen 4 978 arbetstagare

 

E-mail:
Publicerad 2019-03-04 10:06:26