Att bygga på höjden

Hur ett elegant hus skapades på fem etage med åtta nya lägenheter.

Ett traditionellt svenskt hus som omvandlas till ett elegant hus med inspiration från Nice på franska Rivieran – ÄR DET MÖJLIGT?

Vi sökte ett lämpligt hus för att gestalta vår tanke. Vi bestämde oss för ett av husen i Lidingö centrum. Ett klassiskt stilrent hus byggt under 40- talet. Ett exempel och inget annat, men kanske ett exempel som kan vara vägledande när stadsplanerare vill förtäta och istället för stora nya hus, omvandla redan befintlig bebyggelse på ett trivsamt vis.

Tidningen Byggaren tog inspiration efter flera besök i Nice och lät en bildbyrå i Stockholm skapa bilder efter en idé som denna tidnings redaktör presenterade. Byrån som fick uppdraget gick noga igenom förutsättningarna. Jo, det är fullt möjligt att göra om ett hus på tre våningar till fem våningar.

Tanken var att bygga ut ett hus från 40-talet på höjden. Ett hus på idag tre våningar skulle omvandlas till ett hus på fem våningar. Huset som vi valde att ”bygga om” fann vi i kvarteret Frej. Centralt mitt emot Lidingö stadshus. Ett hus med atmosfär. Fastigheten har idag tolv lägenheter. Länge ägdes huset av en privat fastighetsägare, numera en bostadsrättsförening. Huset är på ungefär totalt 1 000 kvadrat. Flertalet lägenheter är på mellan 50 och 70 kvadrat.

Enligt tidningen Byggarens modell byggs huset på med två våningar och får därmed en uppskattad totalyta på 1 700 kvadrat. Våning fyra och våning fem blir på vardera 350 kvadrat. Här ges plats för åtta nya lägenheter. Det nya huset, av tidningen Byggaren benämnd ”Villa Nice Lidingö”, får därmed 20 lägenheter från nuvarande tolv lägenheter.

Konstruktionen

Hur är då konstruktionen tänkt rent tekniskt med dessa två nya etage? Enligt konstruktionen är en stabil platta tänkt att läggas över nuvarande hus. Plattan kommer att vila på åtta ordentliga balkar. Pelarna, benen, slås ned på ömse sidor av nuvarande hus.
Tanken är att de två nya våningsplanen ska vara i trä. Ett lätt material som blir alltmer populärt även för flerfamiljshus. I Japan är det senaste skyskrapor i trä.

Intressant stilval

Ordförande i Lidingö Miljö och stadsbyggnadsnämnd är moderaten Fredrik Vinstock. Att huset har en påtaglig inspiration från Frankrike och Italien finner han intressant. På Lidingö finns det redan en hel del av sådan bebyggelse. Millesgården är kanske det främsta exemplet på detta. Men det finns också många enskilda villor som tagit inspiration i italiensk och fransk form. Hus inte minst i Askrikeområdet på norra Lidingö.

- Det är ett intressant koncept att försöka skapa en vackrare stadsmiljö genom att förändra
fasader och uttryck på byggnader, säger Fredrik Vinstock.

- Jag tycker att det är ett trevligt stilval man givit sig på i försöket att återskapa känslan av franska Rivieran. Det är en intressant konstruktion med plattan som vilar på de nya stödjande pelarna. Kanske känslan skulle bli lättare om plattan följde befintligt fasadliv, så att de nya pelarna kunde användas för att skapa en känsla av höjd, hela vägen från mark till takfot.

- Jag tror också att byggnaden skulle vinna på samma att ha samma uttryck i fönster och balkonger i både den nya och gamla delen.

Byggs på fabrik

Arkitekt SAR Bo Sonnerstam har tittat på förslaget.

- Det man kan notera är att ett hus på fem våningar är faktiskt i linje med inledningen till Lidingö centrum. Ett centrum som kan sägas vara byggt ”trappstegsvis”. Huset som ligger granne med det nya femvåningshuset är faktiskt på fem våningar.

- Om ett sådant här hus skulle bli verklighet, krävs det nog att grannhusen byggs om så att det går i linje med det nya huset. Det innebär att fler hus blir på fem våningar, men jag finner det som något naturligt. Det är ett smidigt sätt att lösa uppgiften att öka antalet lägenheter i centrum.

- De nya våningarna kan byggas färdiga på fabrik och transporteras och lyftas i några få
delar på platsen, säger Bo Sonnerstam. Under tiden bygger man om befintliga fasader och gör exempelvis stambyte.

Bo Sonnerstam tycker att det nya huset är vackert. Han påpekar att stilen är i linje med många hus på Lidingö.

Klart intressant

Hur ser då byggbranschen på förslaget? Byggmästare Åke Krantz är känd från denna tidning. Han driver företaget Allerskog & Krantz. Åke Krantz ger konstruktionen klart godkänt.

- Detta är ett mycket bra sätt att bygga på höjden, säger han. Här skapas ett vackert hus inspirerat av italiensk arkitektur. Ett nytt hus i fem etage som blir mycket vackert. Roligt att ta del av detta.

- Det nya sättet att bygga på med nya våningar är intressant, fortsätter Åke Krantz. Det här huset ser man ofta i Italien. Hur väl det flyter in i en svensk stadsmiljö är en central fråga.

Åke Krantz tycker att förslaget är värt att utreda. Han påpekar att plattan kan utgöras av ett massivt bjälklag i trä, KL bjälklag.

- Att bygga på höjden på detta vis innebär enligt förslaget att balkar slås ned i marken på ömse sidor av huset, fortsätter Åke Krantz. Det är ett bra sätt att bygga på, det innebär att de boende kan bo kvar i sina lägenheter under byggprojektets gång.

Oanade möjligheter

Åke Krantz påpekar att kritik som är vanlig i sådana här sammanhang är att ” tänk om alla gör så här”. Men saken är den, så är det ju sällan, bara i undantagsfall blir den här typen av förslag verklighet. Han tror att det finns ekonomi i detta förslag.

- Sälja på ritning går lika bra i detta fall som i övriga fall, påpekar han. Säkert finns det kapitalstarka byggbolag som är intresserade av att förverkliga ett sådant här projekt. För en ägare av den här typen av låga hus finns det säkert oanade möjligheter. Intäkter man sannolikt
inte reflekterat över.

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-03-18 10:04:51