Onninen Sverige säljer VVS till norska Solar

Onninen Sverige har under årens lopp fått tänka en hel del på sitt K-Rauta. K-Rauta i Sverige har ännu inte blivit den succé som finnarna tidigt hoppades på när K-Rauta etablerades i Sverige.

Nu väljer ägaren Onninen på att specialisera sig på affärssegmentetet infrastruktur. Av det skälet säljer svenska Onninen affärsområdet VVS till norska Solar A/S.

Två kundsegment har hittills varit viktiga för Onninen Sverige. Entreprenörer och installatörer inom VVS har varit ett ben, det andra elnät, belysning och telekom. Nu säljer Onninen sin verksamhet inom VVS.

VVS har hittills stått för 45 procent av Onninen Sveriges totala försäljning. Solar A/S är idag ett av Europas ledande sourcing- och serviceföretag inom el, VVS och ventilationsteknik. Endre Espeseth har titeln landschef Building and Technical Trade vid Kesko Sverige. Endre Espeseth säger att Svenska Onninen förändras nu för att uppnå en större lönsamhet

- Ett viktigt steg i den transformationen är att fokusera på det växande segmentet inom infrastruktur, där vi redan nu förstärker vårt erbjudande på produkt- och tjänstesidan, säger Endre Espeseth.

- Vi är övertygade om att vi kan utveckla infrastrukturaffären på ett framgångsrikt sätt.

Anders Koppel har titeln Senior Vice President och Managing Director inom Solar Sverige. Han säger att Solar stärker positionen inom VVS i Sverige. Onninen Sveriges VVS-affärssegment kommer att bidra med värdefull kompetens.

- Vi ser en god framtid för detta segment och ser fram emot att välkomna nya kollegor till Solar. Vårt mål är att generera en långsiktig tillväxt och att skapa långsiktigt värde för våra kunder och aktieägare”, säger Anders Koppel.

Affären innefattar säljorganisation och Expressbutiker. Viss personal på koncerngemensamma funktioner kommer även att beröras.
Infrastrukturmarknaden är starkt växande inom flera områden, inte minst inom förnyelsebar energi såsom vindkraft, solenergi och fordonsladdare.

Onninen kommer fortsatt att utveckla sina tjänster och serva kunder i hela Sverige via ett flertal kanaler så som projektförsäljning, effektiv logistik från Örebro distributionscenter samt e-handelslösningar.

K-rauta, K Bygg & Grund samt Onninen är en del av K Group som är bildat av det finska bolaget Kesko och även inkluderar K-retailers. K Group är den tredje största detaljhandelskedjan i norra Europa. K Group bygg- och teknisk handel, med cirka 20 000 anställda, har ett omfattande utbud av produkter för såväl proffs som slutkonsument. Försäljningen sker genom ett omfattande butiksnätverk, e-handel och digitala tjänster.

 

E-mail:
Publicerad 2019-03-18 10:06:23