Finland inspirationen till Arlanda säkerhetspark

När första spadtaget togs ute i Arlanda. Från vänster: Roger Linnér, Peab; Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister; Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier; Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige; Henrik Löfgren, divisionschef NCC Infrastructure; Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket. När första spadtaget togs ute i Arlanda. Från vänster: Roger Linnér, Peab; Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister; Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier; Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige; Henrik Löfgren, divisionschef NCC Infrastructure; Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.

En nollvision i olyckor. En attraktiv, sund och säker byggbransch. Så formulerades orden när första spadtaget togs till byggbranschens gemensamma säkerhetspark vid Arlanda.

Målet är att lära ut ökad säkerhet på våra byggarbetsplatser. Parken byggs med inspiration från finländska Safety Training Parks. Safety Training Parks är något som funnits en tid i vårt östra grannland. Säkerhetsparken i Arlanda blir sålunda en utbildningsplats för att de i byggbranschen ska kunna träna säkerhet.

Många av Sveriges största byggföretag är engagerade. Peab med huvudkontor i nordvästra Skåne är ett av företagen.

- På Peab är vi 15 000 människor som varje dag går till jobbet och gör produktionen möjlig, säger Roger Linnér, COO på Peab.

- Ingenting är viktigare än att de ska komma hem oskadda efter arbetsdagens slut. Att vi nu bygger Säkerhetsparken är en viktig del i att ständigt utveckla det förebyggande arbetet.

Statsrådet Ylva Johansson representerade regeringen. För henne har arbetsmiljöfrågor alltid varit något väsentligt. Ylva Johansson välkomnar initiativet:

- Att människor skadas eller dör på sin arbetsplats är helt oacceptabelt, sade Ylva Johansson. Byggindustrin är en av de mest utsatta branscherna för allvarliga arbetsplatsolyckor.

- Jag välkomnar initiativet, sade hon vidare. En säkerhetspark som syftar till att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.

Förebyggande arbete

Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör för Arbetsmiljöverkerket. Hon betonar vikten av förebyggande arbete för att värna säkerheten på arbetsplatser:

- Det absolut viktigaste arbetsmiljöarbetet är det förebyggande, sade Erna Zelmin-Ekenhem.

- Att arbetsgivare, skyddsombud, anställda och andra som finns på den lokala arbetsplatsen tillsammans skaffar sig kunskaper om vilka risker som finns och hur dessa ska hanteras för att undvika ohälsa.

- Den säkerhetspark som jag idag fått bevittna det första spadtaget till känns som ett mycket bra initiativ och har möjligheten att bli en god plats för lärande inte minst i säkerhetsarbetet.

 

FOTNOT
Följande är med i styrgruppen för byggbranschens gemensamma Säkerhetspark: Sveriges Byggindustrier. Skanska. NCC. Peab. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandssons Bygg. Ramudden. Håll Nollan. Byggmästaren i Skåne.
Säkerhetsparken planeras stå färdig för invigning oktober i år. 

 

E-mail:
Publicerad 2019-04-01 09:17:58