Ny byggteknik med finska Pilaster

Stor del av renoveringen utanför befintligt hus

Ett helt nytt sätt att bygga nytt och att sanera på. Systemet har patenterats i 35 länder. Så kan man sammanfatta finska företaget Pilasters nya teknik att bygga nytt. Stambyte kan uppnås med nya tekniken. Varje enskild lägenhet kan också erhålla frånluftsvärmepumpar.

Värmepumpar sköter lägenheternas luftcirkulation, värme och kylning. Elrenovering och digihusteknik ingår i systemet.

Företagets VD heter Janne Kantola. Han påpekar att en sanering från Pilaster innebär att sanering kan utföras på en gång men också i etapper. Valfrihet sålunda.

Utanför huskroppen

Det märkvärdiga med Pilasters sätt att förändra, är att 55 procent av arbetet kan utföras utanför huskroppen. De boende i huset kommer därmed inte störas av det arbete som ska utföras. Jobbet görs på annan plats.

Pilaster-Air-frånluftsvärmepumparna är även de placerade i Pilaster-modulkanalen utanpå huskroppen. Pumparna sörjer för luftcirkulationen i de enskilda lägenheterna. Modulkanalerna är värmeisolerade och fungerar därmed utan nedkylningsproblem.

Varje enskild lägenhet kan justeras ned hjälp av frånluftsvärmepumparna. Bostäderna värms upp med inluft eller kyls ner energieffektivt i enlighet med innevånarnas önskemål.

Energibesparing

Pilaster menar att företaget nu har en fungerande lösning på klimatutmaningarna. Ett Pilaster-systemet innebär en energibesparing med hela 76 procent. Utsläppen av koldioxid minskas med 90 procent. I ett längre perspektiv minskar dessutom fastighetens livscykelkostnader avsevärt.

Modulärt byggande

Att bygga modulärt innebär ett byggande på kort tid. Byggnadssättet är också gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Pilaster-modulkanalen lämpar sig synnerligen väl för byggnadssanering samt uppförande av extra våningar och nybyggen. Pilasterhustekniken höjer även fastighetens värde och hyresavkastning, vilka är extra bonus.

Pilaster siktar på att vinna marknadsandelar på den svenska marknaden. Sverige ligger före Finland vad gäller grönt tänkande i byggnadssammanhang och just nu är vi på jakt efter våra första nybyggnads- och saneringsobjekt i Stockholmsområdet, tipsar Kantola.

 

E-mail:
Publicerad 2019-04-01 09:19:50

Senaste nummer

Byggaren 05 2019

Din röst är viktig