Barkarby växer

Sverige växer och på vissa ställen kraftigt. Byggkranarna är ett synlig del i stadsbilden lite här och var. Barkarby är en sådan del av Stockholm med stark tillväxt.

Barkarby tillhör de delar i Stockholmsregionen som exempelvis kommer att få tunnelbana. De goda kommunikationerna blir något mycket positivt för Barkarby. Det nya Barkarby knyts därmed närmare övriga Stockholm även om Barkarby tillhör Järfälla kommun.

Ambitionen med det nya Barkarby - som fått namnet Barkarby Bas - är en stadsdel med ett rikt kulturellt utbud. Stadsdelen ska inte minst stå för god skolning med inriktning på sådant som naturvetenskap och teknik. Men här kommer också att finns kultur och idrott. Förhoppningen är också ett stärkt lokalt näringsliv.

Ambitionen är en plats där människor studerar och arbetar. En stadsdel där man träffas och utvecklas tillsammans.
Emma Feldman, moderat och ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla säger att den nya stadsdelen blir en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden.

- Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning, säger Emma Feldman.

Under de kommande 15 åren ska 14 000 bostäder kommer att byggas i Barkarby under kommande femton år. Det innebär en stark ökning av Järfällas befolkning. Stockholms nya knutpunkt i väster kommer att inte bara ha där tunnelbana utan också fjärrtåg och pendeltåg som kommer att stanna intill Bas Barkarby.

Barkarby byggs ut i två etapper. Byggstart av första etappen om 24 400 kvadratmeter sker i april i år med planerad inflyttning från hösten 2021.

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-04-15 09:02:30

Senaste nummer

Byggaren 05 2019

Din röst är viktig