Skanska återvinner stenull i ny satsning

För Skanska är hållbarhet något väsentligt. Så har det nog varit under många år, allt sedan företaget hette Skånska Cement och drevs från Malmö. Då hette huvudägaren Wethje, nu är företaget ett internationellt storföretag. USA är inte minst en viktig marknad för Skanska. Nu satsar Skanska på återvinning av stenull.

Byggprojektet där Skanska återvinner stenull har namnet Solna United. Fastigheten är ett kontorshus som satsar på LEED Platinum. Det innebär högsta krav i internationella certifieringssystemet LEED. Materialval, energieffektiva lösningar för ventilation och kyla är exempel på viktiga faktorer för att uppnå LEED Platinum. Skanska är ett av de första företagen som återvinner stenull.

- Att stenull nu kan återvinnas är positivt för Skanskas mål om att undvika byggavfall som går till deponi, säger Bertil Rosquist, vid Skanska.
Projektet har som mål att max två procent av allt avfall får gå till deponi.

- När vi upptäckte att företaget Rockwool erbjuder en återvinningstjänst skapade det möjligheter, kommenterar Bertil Rosquist.
Stenullsisoleringen samlas upp, sorteras och kontrolleras innan den går tillbaka till Rockwools fabriker för att bli till nya produkter.

- Det har fungerat väldigt smidigt, berättar produktionsingenjör Emma Kölborg på Skanska. En fördel är att stenullen kan i princip vara i vilket skick som helst när den samlas in.

Skanska bedriver interna projekt där företaget självt är beställare. Miljökraven är här oftast ännu högre än vid externa projekt. Många av de här projekten har höga krav för att minimera mängden avfall, några av dessa med målet är inget avfall alls till deponi. Rosquist välkomnar alla initiativ som ökar återvinningsgraden.

Rockwool lanserade sitt återvinningsprogram i september 2018. Intresset har varit stort. Flera av landets största entreprenörer deltar och målet är tydligt.

- Idag kommer cirka 35 procent av allt avfall globalt från byggbranschen, Jonas Zacharoff, VD på Rockwool i Sverige. Det måste vi göra något åt.

- Vi hoppas att vårt återvinningsprogram kan bidra till att den siffran blir betydligt lägre inom en tioårsperiod”, avslutar Jonas Zacharoff.

Rockwool är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Företaget erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Koncernen sysselsätter över 11 000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Sverigekontoret ligger i Jönköping. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn.

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-04-15 09:00:58