Företagare utan försäkring tar risker

Uppskattningsvis är fyra av tio småföretagare oförsäkrade eller saknar rätt försäkringsskydd. En del tror att de är försäkrade, andra att hemförsäkringen även täcker företaget och en del chansar helt enkelt. Det kan få svåra följder vid en skada. Bland småföretagare råder viss brist på kunskap vad gäller försäkringar.

Alla som minns den svåra branden i Borås i februari missade kanske något väsentligt i nyhetsflödet. Nämligen att väldigt många av de drabbade företagen var oförsäkrade.

5 av 20 av drabbade företag var oförsäkrade. Livsverk gick upp i rök liksom värden för miljoner. En tragisk händelse, men tyvärr långt ifrån unik.

- Alldeles för många småföretagare lever i tron att de inte har behov av en företagsförsäkring, säger Jonas Nilsson, chef för direktaffär företag på Svedea.

Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: att bli nummer ett sitt marknadssegment. Ett starkt intresse för försäkringar präglar företaget.

- Vissa företag tror att de redan är försäkrade eller att det räcker med hemförsäkringen. Man kanske jobbar hemma vid köksbordet och utgår från att även företaget är försäkrat.

Jonas Nilsson säger att ett annat problem är att många företagare har en försäkring som inte är anpassad för sin verksamhet, ej heller den risk företaget utsätts för. Det ska inte behövas en brand för att skapa problem för företagaren.

Ett annat exempel som kan stå företagaren dyrt är i det fall firman hålls ansvarig för ett fel som drabbar en uppdragsgivare. Det kan leda till skadeståndskrav som innebär slutet för företaget. Vad bör man tänka på om man vill vara rätt försäkrad?

- När man ska köpa en företagsförsäkring bör man tänka på vilka risker firman utsätts för, säger Jonas Nilsson.

- I kontakten med försäkringsgivare – kontakta gärna ett par olika – är det viktigt att ta till sig råd och svara uppriktigt på frågorna. Man ska också vara noga med att aldrig undervärdera företagets tillgångar.

- En skada som överstiger det uppgivna värdet är svårt att få ersättning för, säger Jonas Nilsson. En annan viktig aspekt är företagarens inställning till försäkring. Många ser bara ytterligare en utgift, men inser inte vilka kostnader man kan drabbas av.

 

 

 

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-04-15 09:07:39

Senaste nummer

Byggaren 05 2019

Din röst är viktig