Högt intresse för miljön bland bostadsägare

Miljön är viktig för bostadsägare i Sverige. Det framgår av en opinionsundersökning som ställts samman. Opinionsinstitutet YouGov har gjort undersökningen.  

Drygt 1 000 personer som äger sitt boende har intervjuats. Frågorna har avhandlat boende och byggande, bland annat miljövänligt byggande.

Svenskarna gillar att använda svenskt material enligt undersökningen. Att skaffa energieffektiva fönster och att tilläggsisolera är också viktigt.  

De intervjuade har fått svara på frågor kring boende och byggande, bland annat miljövänligt byggande.

Byggmaterial som är miljömärkt - liksom att måttbeställa sitt material - är mest populärt. Fler än hälften att de tillfrågade anger att de planerar eller kan tänka sig att använda det i syfte att klimatanpassa sina hem eller fritidshus.

Populärt är också att skaffa energieffektiva fönster. Flest uppger att de redan har gjort detta.- 25% procent. Cirka fyra av tio planerar eller kan tänka sig att skaffa. 

Att tilläggsisolera är den åtgärd som näst flest redan vidtagit - 16 procent. Cirka fyra av tio att det är något de kan tänka sig att göra.

Nära hälften av de tillfrågade uppger också att de planerar eller kan tänka sig att installera solceller.

Undersökningen har gjorts på initiativ av  Bygma i Sverige. 

– Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är glädjande att se att intresset för svenskt och miljövänligt håller i sig, kommenterar Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige.

Sweden Green Building Council är ett institut verksamt inom detta område. Sweden Green Building Council kommenterar:

– Bygmas undersökning bekräftar den trend vi ser hos Sweden Green Building Councils medlemmar och i samhället, säger Maria Forsgren, tf chef för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council.

- Genom Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, stödjer vi den utvecklingen genom att livscykelanalyser nu är en del i certifieringen. 

- Jag är övertygad om att en miljöcertifiering också höjer bostadens värde, det bekräftas även av att bankerna ger fördelaktiga lånevillkor genom gröna bolån, 

Om undersökningen:

Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.

E-mail:
Publicerad 2019-04-28 18:47:55

Senaste nummer

Din röst är viktig