Skatteverket tar krafttag mot grå marknaden

Det kan inte ha undgått någon inom byggbranschen att Skatteverket är särskilt nitisk i år vad gäller att upptäcka det som inte får förekomma. Svarta löner. Skatt som inte betalas in. Underbetalda medarbetare. Usla arbetsförhållanden.

 

Varje år tar Skatteverket initiativ till att specialgranska  olika yrkesbranscher. I år tillhör byggbranschen  en sektor som specialgranskas.

Syftet är uppenbart. Svart och grå arbetskraft snedvrider konkurrensen inom en bransch. De hederliga företagarna får betala för att det finns ohederlighet inom en sektor.

Skatteverket har under senare år satsat relativt stort på ökad kontroll av specifika branscher. Byggbranschen är en sådan bransch som myndigheten specialgranskar i år.

Att många företag inom branschen nyttjar arbetskraft från annat land till usla löner är allom bekant. Exemplen på dåliga arbetsvillkor är många

Ett ärende i mängden ärenden av missförhållanden kan nämnas. Det gällde en byggarbetsplats som Skatteverket fann med många serbiska och kroatiska medarbetare.  Vid en närmare granskning fann skattemyndigheten att dessa jobbade upp till fjorton timmar per dag. De fick inte betalt för fjorton timmars jobb utan för åtta timmars arbete. 

Utan skyddsutrustning

De arbetade utan skyddsutrustning och fick inhandla sina egna verktyg. Om någon medarbetare protesterade blev de omedelbart utan jobb. Tryggheten i jobbet fanns överhuvudtaget inte.

Skatteverket har funnit att denna verklighet kan gälla många byggarbetsplatser. Företagen  struntar inte bara i att betala skatt. De behandlar sina anställda mycket illa. Skatteverket kan inte lösa alla problem men tillsammans med andra myndigheter kan myndigeten ta krafttag mot de oseriösa aktörerna.

Årets kontroller av byggbranschen kommer ha fyra huvudinriktningar:

  1. Byggnation Nordkalotten,
  2. ROT-avdrag,
  3. Personalliggare och månadsredovisning
  4. Samverkan för sund konkurrens.

Flytten av Kiruna

Att man har ett speciellt fokus på Nordkalotten beror främst på flytten av Kiruna. Uppdragen i Kiruna attraherar många företag inom byggnadsbranschen.

Granskningarna av ROT innebär att kontrollerna utökas av faktureringarna. Allt i avsikt att säkerställa att material inte omvandlas till arbete.

Det tredje viktiga området för extra kontroller är att granska personalliggare och företagens månadsredovisning.  

Den allmänna uppfattningen är att det nu blivit lättare att komma åt den grå marknaden. Skattemyndigheten kan numera oannonserat utföra kontroller på byggarbetsplatserna. 

– Nu har vi betydligt bättre förutsättningar att komma åt alla som fuskar, säger Conny Svensson, områdeschef med inriktning på byggbranschen på Skatteverket.  

E-mail:
Publicerad 2019-04-28 19:15:15