Goda idéer vid poolen

Snart är det dags för bad och glada miner vid poolen.  Inför badsäsongen lanserar företaget Folkpool tre tekniska innovationer som minskar pysslet med poolen samtidigt som både kostnader för el och kemikalier blir lägre. Enklare kan knappast omvårdnaden av poolen bli! 


I poolen ska vi njuta och ha roligt, skötseln av poolen ska helst ta så lite tid i anspråk som möjligt. Folkpools nyheter sparar in på både arbete och elkostnader!

Flytboj
ICO mätstation är en nyhet. Den ligger som en liten flytboj och guppar på ytan. Den mäter och analyserar vattenkvaliteten varje timme med hjälp av sensorer som mäter temperatur, pH, klor/brom och salt/mineraler. Mätstationen kopplas upp via WiFi eller Blåtand och resultatet visas sedan i en app, vilket gör att du kan hålla koll på poolen var du än befinner dig. Eftersom mätstationen bara sticker upp en centimeter över vattenytan fungerar den under poolöverdrag och i bräddavlopp. Pris 4 695 kr. 

Poolstyrning

Den andra nyheten är Aquarite Flo Advanced, en poolstyrning med saltklorinator som kontinuerligt producerar klor av salt. Andra funktioner är temperatursensor, flödesvakt och transformator för pool-belysningen. Aquarite Flo Advanced, som monteras på poolväggen, kan uppgraderas med klorstyrning, pH-styrning och WiFi-uppkoppling.

Klor- och pH-styrningen mäter och justerar automatiskt klormängden och pH-värdet.

WiFi-uppgradering innebär att du kan övervaka och styra poolens funktioner via en app. Är du t.ex. bortrest kan du sänka pooltemperaturen och på så sätt spara energi, för att någon dag innan hemfärd återigen höja den så att poolen har en perfekt bad-temperatur när du kommer hem. 
Pris från 17 990 kr.

Flerfartspumpen
Den  tredje nyhet är flerfartspumpen Hayward Max Flo XL. Med den kan man få vattnet att cirkulera i olika hastigheter efter behov. Med låg cirkulation kan man minska energiförbrukningen med upp till 80 procent! När pumpen är inställd på att gå långsammt är den även betydligt tystare. Varvtalet på pumpen kan enkelt regleras så att den får rejält med kraft när det behövs, t.ex. när reningsverket behöver backspolas. Det går även att koppla ihop Aquarite och Hayward Max Flo XL så att Aquarite styr pumpen. Detta innebär att man under dygnet kan ha olika program med olika varvtal, t.ex. ha lägre varvtal på natten, när ingen badar och man vill att det ska vara extra tyst, eller ett ökat varvtal när det badas mycket och reningen behöver maxas. 

Pris: 13 490 kr.

E-mail:
Publicerad 2019-05-11 17:19:17

Senaste nummer

Din röst är viktig