AF Gruppen satsar på bortforsling offshore

Platsen är brittiska kontinentalsockeln. Den stora uppgiften är att forsla bort det som blir över vid utvinning av olja och gas – och att återvinna så mycket som möjligt. Företaget som är engagerat i denna uppgift är den alltid lika offensiva AF Gruppen.

 Ett särskilt företag har bildats för detta. Namnet är Fairfield Decom. Huvudägare blir AF Offshore Decom – ett dotterbolag inom AF Gruppen. Övriga delägare blir företagen Heerma Marine Contractors och Decom Energy – företag med stor kunskap inom ämnet.

Huvudkontoret blir i Aberdeen. Verksamheten kombinerar kunskapen hos en erfaren operatör med expertisen hos världens ledande entreprenörer inom offshore avseende bortforsling och återvinning.

Brittiska kontinentalsockeln är en av de största offshore-marknaderna i världen för bortforsling och återvinning. Investeringarna årligen beräknas till mer än drygt 15 miljarder kronor och sträcker sig över kommande åtta år.

Vi har byggt upp starka affärsrelationer med AF Offshore Decom och Heerema, säger Graeme Fergusson, VD för Fairfield Decom i en kommentar.

De tre företagen har en oöverträffad erfarenhet av bortforsling och återvinning. Ännu viktigare är en stor samstämmighet i vårt förhållningssätt till affärer och våra kärnvärderingar.

Fairfield Decom ska stå för en hållbar industri. Komplexiteten och antalet kontrakt ska nu minska. Syftet är att minska kostnaderna med 35 procent. Brittiska olje- och gasmyndigheten har angett detta som mål.

Fairfield Decoms kunder kommer att dra nytta av de tre parternas färdigheter, säger Graeme Fergusson.

Fairfield Decom kan samtidigt leda, integrera och utföra så kallade late-life-operationer och bortforslings- och återvinningsuppdrag. Arbetssättet kallas "next generation decommissioning".

AF Offshore Decom har jobbat med bortforsling och återvinning av offshore-installationer de senaste 15 åren. Hereema har mer än 50 års erfarenhet. Det gäller både fasta och flytande strukturer i grunt, djupt och mycket djupt vatten för offshore.

Bengt Hildisch, VD för AF Offshore Decom, betonar vikten av det nya företaget: 
– Vi är mycket glada över att ha hittat partner med samma mål som vi. Etableringen av Fairfield Decom representerar en avgörande förändring av affärsmodellen för bortforslings- och återvinningsuppdrag.

E-mail:
Publicerad 2019-05-27 10:00:31

Senaste nummer

Din röst är viktig