Höga krav för Trikåfabriken

Kraven har varit höga för Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Den gamla industrifastigheten har förvandlats till ett funktionellt kontorshus med höga miljökrav. Här finns också en tydlig känsla av historien. 

Tegelväggar möter ljust trä och putsad sten. Husets utsida har rostig cortenplåt och stora ljusa glaspartier. Det varierade materialet har säkert bidragit till att många uppmärksammat Trikåfabriken - denna nygamla byggnad. 

En betraktare kan - om intresse finns - hela tiden upptäcka nya detaljer. Många strukturer och former kan för den intresserade vara en fröjd för ögat.

- Vi har varit måna om att bevara känslan av den gamla industrifastigheten, berättar projektchefen för Trikåfabriken, Michael Lundblad.

- Vi har kombinerat det hela med nya och pålitliga material. Material som passar in i stadsbilden. 

Huset har byggts på

Huset har byggts på med fem våningar. Denna del är byggd med en massiv trästomme. Byggnaden är isolerad med Rockwoll Redair Flex.

- Stenull och KL-trä är generellt en mycket bra kombination, säger Daniel Wilded från Martinsons Träindustrier. 

- Det är två hållbara och pålitliga material, säger han. Det skapar tillsammans en brandsäker konstruktion.

Höga krav

Att göra en påbyggnation mitt i en levande stadsmiljö ställer höga krav på arbetsprocessen. Det ska gå snabbt och effektivt.

- Just smidigheten vid installation är en av de stora fördelarna med produkterna, säger Magnus Kamstedt, på Rockwool.

- Kompletta och effektiva fasadisoleringssystem har nyttjats, Allt i avsikt att  minimera risken för felinstallation, fortsätter Kamstedt.

Den 25 000 kvadrat stora kontorsbyggnaden har höga miljökrav. 

Första hyresgästen

Den första hyresgästen, Naturvårdsverket, flyttade in i Trikåfabriken i april 2019. En hyresgäst som passar väl in i en byggnad där materialval, hållbarhet och höga miljökrav varit mycket viktigt.

E-mail:
Publicerad 2019-05-27 10:01:04

Senaste nummer

Din röst är viktig