Framtidens elsystem är flexibelt

Frekvenshållningsreserver. Är begreppet  bekant? Antagligen inte. Det är något relativt nytt inom elbranschen. Det kan verka krångligt. Det syftar till att uppnå säker balans i kraftsystemet med god leveranssäkerhet av elektricitet - för att sammanfatta det enkelt.  Svenska Kraftnät har nu öppnat marknaden för dessa särskilda frekvenshållningsreserver.

Det finns två väsentliga krav vad gäller att leverera elektricitet.

1. Ett elsystem med  hög leveranssäkerhet.

2. En balanseringen som är kostnadseffektiv.

För att uppnår dessa två ting krävs ett flexibelt kraftsystem. Flexibilitet har historiskt  varit förknippat med produktion. Ett exempel är vattenkraft. En kraftkälla som varit enkel att styra och planera utifrån förbrukning. Förbrukning har dock setts som ett resultat som inte varit möjligt att att styra så enkelt, varken rent tekniskt eller med prissignaler.

Förbrukning

Förbrukning av elektricitet kan numera ses som något ytterst flexibelt. Ny teknik möjliggör lösningar som man tidigare inte trodde var möjliga. Svenska kraftnät har därför öppnat marknaden för detta man kallar frekvenshållningsreserver för förbrukning. Termen förkortas med initialerna FCR.

– Vi är inne i en omställning av hela elsystemet och det innebär också nya sanningar, säger Anna Jäderström, chef för Baalansmarknad på Svenska Kraftnät.

– Vi hoppas nu att flera nya typer av resurser kan vara med och leverera reserver framöver och därmed bidra till en säker balansering av kraftsystemet, säger Anna Jäderström.

-        Det är bra med en ökad likviditet på marknaderna och också att olika typer av resurser kan delta. Detta gagnar både driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten,

För att sammanfatta något som verkar nytt för den oinvigde: Framtidens elförsörjning bygger på flexibla system.

E-mail:
Publicerad 2019-05-27 10:01:28

Senaste nummer

Din röst är viktig