Carin Stoeckmann ny ordförande

Sveriges Byggindustrier har fått en ny förbundsordförande. På årets Byggstämma valdes Carin Stoeckmann till uppdraget. I vanliga fall är hon VD för företaget  Byggmästar’n i Skåne AB. Den tidigare ordförande Svante Hagman från NCC avtackades för sina goda insatser i förbundsstyrelsen.

När Carin Stockemann valts till ordförande tackade hon för förtroendet med orden: "Det är med stor ödmjukhet och stolthet som jag tar rollen som ordförande för Sveriges Byggindustrier”.

Sund konkurrens

Hon sa samtidigt att hon fann det roligt att få vara med och utveckla organisationen inom särskilt fyra viktiga områden. Hon syftade här på sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och attraktiva kollektivavtal.

- De är alla viktiga för att vi ska uppnå en attraktiv, sund och säker byggbransch, sa hon, sade Carin Stoeckmann, ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.

Allt i avsikt för ett väl fungerande och hållbart samhälle där människor kan bo, arbeta, leva och ta sig fram på olika sätt.

- För att lyckas med detta är det också centralt att vi i alla sammanhang lyfter vikten av en fortsatt digitalisering i ett högre tempo och att hållbarhetsfrågorna finns med inom alla områden, gärna kopplade till Agenda 2030, fortsatte hon.

-  Jag har själv lagt ned mycket engagemang inom både hållbarhet och digitalisering och ser en enorm potential i dem. Det innebär också att branschens kompetensförsörjning kräver en del nya roller och kompetenser framåt, påpekade hon.

Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB, valdes till ny vice ordförande i organisationen.

E-mail:
Publicerad 2019-05-27 10:02:55

Senaste nummer

Din röst är viktig