Stockholm Quality Outlet bygger ut i Barkarby

Järfälla tillhör landets expansiva kommuner. Om detta har vi skrivit i tidigare Nyhetsbrev.

Ett särskilt intentionsavtal har nu skrivits avseende Barkarby.

Järfälla kommun och Barkarby Säby 3:22 AB, ägaren till Stockholm Quality Outlet har kommit överens.

Allt i avsikt att utöka handelsområdet i Barkarby. Nya lokaler, ny entré och inte minst ett nytt parkeringsdäck i flera plan.

Ingen stress sålunda att hitta parkering i samband med besöket.

Stockholm Quality Outlet innebär stora handelsytor. Butiker med varierade verksamhet.

Tillgängligheten förbättras samtidigt till köpcentret med ny parkering i flera plan. En ny entré

etableras mot Enköpingsvägen. Allt kommer bli mycket fint, är planen. Detta, ihop med den

nya väg som planeras över Barkarbyfältet, bidrar till att förbättra trafiksituationen i hela

området.

- Det är mycket glädjande att Stockholm Quality Outlet fortsätter att satsa i Barkarby

och Järfälla, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

- Stockholm Quality Outlet är en viktig aktör för näringslivet i Järfälla, ett populärt

utflyktsmål som bidrar stort till antalet besökare i kommunen.

Utbyggnaden av köpcentret omfattar både en påbyggnad med 2-3 våningar på befintliga

byggnader som ligger mot Herrestavägen och obebyggda ytor längs med Enköpingsvägen.

Trevlig stadsdel

Den nya bebyggelsen föreslås bli sammanhängande mindre hus i kvartersstruktur som kommer

att bilda en egen trevlig stadsdel i Barkarby-området. 

Handelsområdet och den aktuella fastigheten, Säby 3:78, består av blandad

bebyggelse med byggnader från tidigt 1900-tal fram till idag och ligger på den del av

flygfältet som huvudsakligen användes för förvaring och reparation av flygplanen på den 

tiden då området användes som flygflottilj.

Bevarad karaktär

Här finns flera bevarade byggnader som är q-märkta, bland annat hangarbyggnader och

vaktkaserner. Utbyggnaden avhandelsområdet ska göras med respekt för den befintliga

bebyggelsen och utformas så att miljön bevarar sin karaktär.

Stockholm Quality Outlet etablerades i Barkarby 1998. Närområdet genomgår en

kraftig förändring och utvecklas till stad. Barkarby växer med 14 000 bostäder fram till

år 2032, Tunnelbana och regionaltåg gör området till nordvästra Stockholms nya

knutpunkt

E-mail:
Publicerad 2019-06-09 19:39:17

Senaste nummer

Din röst är viktig