Kesko Sverige expanderar

Kesko har under senaste tiden dragit till sig visst intresse. Orsak? Naturligtvis förvärvet av lönsamma Fresks Group. Kesko har därmed flyttat fram sina positioner i Sverige. Konkurrenterna bör vara uppmärksamma. Kesko räknar nu med förbättrad lönsamhet i Sverige. 

Fresks Group har tidigare varit en del av XL-BYGG. Fresks består av ett antal starka lokala varumärken såsom Fresks, Östergyllen, Gärdin & Persson, Urban Strålins Byggvaror och Färingsö Trä.

Förvärvet är ett steg i en offensiv  tillväxtstrategi. Allt i avsikt att stärka Keskos marknadsposition på den svenska marknaden. Endre Espeseth, VD  för Kesko,  har varit en av de drivande bakom förvärvet.

-  Nu har vi möjligheten att växa på svenska marknaden, säger Endre Espeseth. Större butiksnät, kundanpassat sortiment.

Den tidigare VD:n för Fresks Group, Leif Lindholm kommer att ingå i Keskos ledningsgrupp i Sverige.

-  Fresks Group har haft en fantastisk utveckling med bra resultat, säger Endre Espeseth.

En del av Keskos förvärvsstrategi handlar om att fortsätta att utveckla Fresks verksamhet. Fortsatt god lönsamhet sålunda. Kundrelationerna ska byggas ut.

Fresks har en stark marknadsposition i Sverige. Kedjan har 33 butiker. Fresks har cirka 500 medarbetare. Nettoomsättningen uppgick föregående år till cirka 2,1 miljarder kronor. Litorina, Oscarson Invest och Fresks ledningsgrupp utgjorde de tidigare ägarna till Fresks Group.

E-mail:
Publicerad 2019-06-09 20:05:57

Senaste nummer

Din röst är viktig