Fortsatt stark tillväxt för AF Gruppen

AF Gruppen tillhör de stora aktörerna både i Sverige och Norge. Nu levererar företaget ytterligare starka siffror. En tillväxt på hela 25 procent  under kvartal 2 i år. Omsättningen detta kvartal var på 5,8 miljarder kronor och resultatet före skatt steg med 42 procent. En vinst på 363 miljoner NOK. Bara att gratulera norrmännen sålunda!

 – Lönsamheten i koncernen är god. Vi är nöjda med en tillväxt på 25 procent, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

Grongstad säger att starkt motiverade medarbetare är en orsak till framgången. En gedigen organisation betonar han också som ett viktigt skäl till de goda siffrorna.

AF Gruppen  arbetar systematiskt och målmedvetet med att INTE MINST minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 procent. 

-        Att vi har upplevt en minskning av antalet allvarliga skador under kvartalet är glädjande, säger Morten Grongstad.

-        Arbetsmiljön ska vara trygg för alla, även de som är anställda hos våra underentreprenörer.

En annan nyhet vad gäller AF Gruppen har varit  köpet till 100 procent av aktierna i  norska Betonmast AS. Betonmast Holding AS har hittills ägts till 66 procent av AF Gruppen.

34 procent av aktierna har ägts av företagets ledning och tidigare aktieägare i Betonmast. Det är alltså dessa aktier som nu förvärvats.

Grongstad säger att förvärvet är det största hittills i AF Gruppens historia

-        Betonmast har haft en stark tillväxt sedan starten 2006. Det är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, god lönsamhet samt en solid orderstock.

-        Köpet kommer att påtagligt stärka AF Gruppens ställning på både den norska och svenska byggmarknaden.

E-mail:sgr@vtf.se
Publicerad 2019-09-01 19:57:06

Senaste nummer

Din röst är viktig