Luna lanserar handverktyg för smidigare säkring

Hantverkare arbetar regelbundet på en höjd av två meter eller mer. Enligt en undersökning från företaget Luna har 70 procent  av dem någon gång tappat ett handverktyg från hög höjd. Samtidigt är det ytterst få, bara 11 procent som alltid säkrar sina verktyg. Avsaknaden av infästningspunkter anges som den viktigaste anledningen – det går helt enkelt inte att säkra verktygen på ett effektivt sätt.

Luna lanserar nu ett nytt sortiment handverktyg för att komma tillrätta med problemet. Verktygen är förberedda för smidigast möjliga säkring och dessutom anpassade till nordiska klimatförhållanden. Ett tappat handverktyg kan orsaka allvarliga skador på människor och material, och skapar kostsamma avbrott i arbetet.

 Lars Svantesson vid Luna säger att det finns flera skäl till att hantverkare inte säkrar sina handverktyg. Han är i vanliga fall sortimentschef på Luna.  Verktygen inte är gjorda för att säkras, det tar tid, utrustningen är i vägen – och många är osäkra på hur man gör, säger Lars Svantesson. Lunas nya handverktyg är en effektiv lösning på alla de problemen.

Lunas verktyg utmärks av enkelhet, säkerhet och god ergonomi. Fästpunkterna är utformade för snabb och effektiv säkring, samtidigt som de inte begränsar användarens rörelsefrihet. Samtliga nya verktyg är utvecklade för att användas tillsammans med Lunas eget system för infästningar och säkerhetslinor. Systemet kallas Luna ZeroDrop™.

Under hösten lanserar Luna ett stort antal handverktyg inom produktgrupperna snickarhammare, slagverktyg, mätband, knivar, yxor, handsågar och tvingar. Förutom de smarta infästningspunkterna har verktygen friktionszoner för bra grepp i alla väder – och slitstyrkan som krävs för det nordiska klimatet.

E-mail:
Publicerad 2019-09-14 22:06:39

Senaste nummer

Din röst är viktig