Karlatornet försenas ett år

Sernekes säljplaner orsak

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet omstrukturerats för att bland annat optimera ytor och användning, enligt ett pressmeddelande från Serneke.

Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet.

Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022.

Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

– Vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än vad våra första bedömningar visade. Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg under väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet.

Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark.

Intresset för att bo i Karlatornet har sedan starten varit mycket stort och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-09-29 19:11:27

Senaste nummer

Din röst är viktig