Ersätter murbruk, skruvar och mekanisk infästning

FoamTack är ett monteringslim för snabb och effektiv limning av murblock, sten och isoleringsskivor.

Företaget Relekta presenterar nu  ett unikt skumlim som limmar både murblock och isoleringsskivor och ersätter allt från murbruk och gipslim till förborrning, skruvar och plugg. Monteringslimmet eliminerar köldbryggor och skruvhål som måste spacklas.

– En burk FoamTack kan ersätta upp till 25 kg torrbetong, och har du ett jobb som kräver flera säckar är det många tunga lyft som kan ersättas av några få burkar FoamTack, säger Lars Petter Bjaaland, kategorichef på Relekta.

– Limmet är extremt tidsbesparande eftersom det är färdigt att användas direkt och kan appliceras på det som ska limmas med en vanlig skumpistol. Du sparar mycket tid som annars måste läggas på att frakta säckar med torrbetong, blanda murbruk och efterarbete som att avlägsna damm och spill.

 Trädgårdsmurar

FoamTack används som ett stenlim för att mura  icke-bärande väggar, trädgårdsmurar, stentrappor m.m. Med en snabb härdningstid och en limstyrka på över 100 kg/dm² är det också perfekt för att limma gips-, cellplast- och panelskivor direkt på väggen. Då slipper man också förborrning för plugg och spackling av skruvhål.

Limmet har hög beständighet mot kemikalier, vatten och röta och tål temperaturer från -65 °C upp till +130 °C.

FoamTack uppfyller också klassificeringen M1, vilket gör det lämpad för BREEAM-projekt och arbeten i områden där inomhusklimatet är av särskild vikt.

FoamTack levereras av Relekta AS och finns i byggvaruhandeln i Norge och Sverige.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-10-27 22:40:40

Senaste nummer

Din röst är viktig