Byggpärm med 31 flikar för alla entreprenörer

En byggpärm är en vanligt förekommande dokumentationsform som många väletablerade byggföretag använder sig redan idag - så varför skulle inte du göra det?

Detta underlättar hela din byggplanering från början tills projektet är klart samt att det underlättar att uppfylla de lagar och krav som du krävs på enligt Plan- och bygglagen och Arbetsmiljöverket. Kvalitetsgruppen i Hässleholm presenterar nu en egen bra pärm där alla erforderliga uppgifter är med. Byggpärmen är uppbyggd i 31 flikar och innehåller i princip allt det som krävs vid ett bygge som t ex

- kvalitetsplan

- miljöplan

- arbetsmiljöplan

- kontrollplan

- egenkontroll

- skyddsrond

- ÄTA

- uppföljning

- arbetsmiljölagar

- riskbedömning etc.

Pärmen från Kvalitetsgruppen är också förberedd för byggritningar, byggmöte, arbetsmiljölagar etc som du får av beställare, arkitekter och från era byggmöten. Det användaren behöver göra är att komplettera byggpärmen med uppgifter för det aktuella projektet som t ex projektnamn, platschef, arbetsledare etc.

Sen kan nyttjaren  använda byggpärmen till framtida projekt om och om igen.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-11-12 10:15:28

Senaste nummer

Din röst är viktig