Ny idrottsplats och 4 000 nya lägenheter i Järvastaden

En ny idrottsplats i norra Järvastaden och ett tillskott på cirka fyratusen nya bostäder – det möjliggörs med ett beslut i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Solna stad och Järvastaden AB har kommit överens om ytterligare utveckling av norra Järvastaden möjliggörs - detta utöver de tvåtusen lägenheter i området som redan har färdigställts eller byggts. Tilläggen till principöverenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019. Beslutet innebär en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka fyratusen nya bostäder.

– Den nya idrottsplatsen innebär ett rejält lyft för föreningsliv och fritid för barn och unga i Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Samtidigt fortsätter stadsdelen Järvastaden växa med ytterligare fyratusen bostäder, som har nära till både natur och kommunikationer.

Ny idrottsplats i Järvastaden

Principöverenskommelsen innebär en ny idrottsplats i norra Järvastaden, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

2 000 lägenheter färdiga eller under byggnation

Tilläggen till en tidigare principöverenskommelse från 2004 innebär att ytterligare tre etapper läggs till de ursprungliga sex. Det innebär att utvecklingen av området delas in i nio etapper. Av dessa är etapp 1 och 2 redan genomförda och byggnation pågår av etapp 3. Dessa omfattar sammanlagt cirka tvåtusen lägenheter.

3 900 nya lägenheter planeras

Detaljplanen för den fjärde etappen godkändes av byggnadsnämnden den 16 oktober 2019 och väntas antas av kommunfullmäktige senare i år. Med etapp 4 tillkommer cirka 850 nya lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service samt en större förskola. Etapp 5, som är nästa steg i utvecklingen av området, utgörs av idrottsplatsen. De återstående etapperna 6 till 9 som beskrivs i principöverenskommelsen omfattar cirka 3 000 nya lägenheter.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-11-12 10:46:45

Anmäl dig här till Byggarens nyhetsbrev

Mest läst

Senaste nummer

Din röst är viktig