Stora besparingar inom tompallar

Företagen på marknaden med lastpallar har under årens lopp utvecklat många avancerade lösningar på området- allt i avsikt att företagen ska kunna spara pengar.

Om lastpallar och dess nytta i Sverige , finns en hel del att säga. Kunskapen är omfattande i Sverige. I grund och botten handlar det om god logistik, som i sin tur handlar om god ekonomi.

Trots detta - där ambitionen hela tiden varit att spara pengar – lär kostnaden för företagens utgifter avseende lastpallar ha ökat stort under de senaste åren.

Retursystem Byggpall heter ett företag som konkurrerar om kundernas gunst. Intrycket är att detta företag utgör en prispress bland aktörerna. Just nu i alla fall. Företaget Retursystem Byggpall påpekar- helt naturligt- att om man nyttjar Retursystem Byggpall ska det finnas en hel del pengar att spara.

Den totala kostnad som en tom lastpall förorsakar är många gånger hög i relation till värdet på det gods som legat på pallen. Det här är något många företag ofta bortser ifrån – alla kostnader är nämligen inte alltid medräknade.

Allt för många byggarbetsplatser slänger fortfarande pallar i onödan.

Om en tom lastpall slängs i en container kan kostnaden för den enskilda pallen med alla delkostnader inräknat uppgå till över 150 kr. Kostnaden kan i värsta fall motsvara mellan sex och tio procent av totala värdet på en pall när godsvärdet uppgår till mellan 1500 till 2500 kr.

Enligt aktören Retursystem Byggpall blir kostnaderna mindre om pallen ingår i företagets eget system.

Om pallen ingår i Retursystem Byggpall kan kostnaden uppgå till motsvarande mellan 1,6 och 2,5 procent av det totala godsvärdet. Allt enligt Retursystem Byggpall, i alla fall.

Enkelhet och låga kostnader brukar gå hand i hand. Kostnadseffektivitet ligger i själva uppbyggnaden av ett system. Ersättningen för returnerade byggpallar brukar vara hög i förhållande till priset - oavsett om pallen är hel eller trasig. Om man dessutom slipper sortera ut byggpallarna och inte behöver slänga några pallar i containern kan fördelarna vara stora.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-11-23 23:33:20

Senaste nummer

Din röst är viktig