Unik möjlighet för virtuell stadsutveckling

Genom en ny satsning, Virtual Gothenburg Lab, skapas en möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Allt i syfte att underlätta arbetet i samband med stadsplanering.

Virtual Gothenburg Lab heter ett projekt som möjliggörs genom pengar från Vinnova, offentlig sektor, näringsliv och akademiska livet. Virtual Gothenburg Lab är kopplad till stadens digitala tvilling, Virtuella Göteborg. Det ska ge bättre stöd åt Göteborgs Stads stadsutveckling, vilket kan bidra till ökad förändringskraft.

Virtual Gothenburg Lab leds av gruppen Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Näringsliv, akademi och regionala aktörer är också representerade i projektet

– Satsningen skapar fantastiska möjligheter att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg inom stadsutveckling, säger Åsa Andblad, projektledare för förberedelseprojektet.

Projektet ska i bästa fall bidra till framsteg för ett digitalt, gränsöverskridande arbetssätt. I Sverige har nu projektet chansen att verkligen bli världsledande inom begreppet digitala tvillingar för städer.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-11-23 23:41:42

Senaste nummer

Din röst är viktig