Fler villatomter i Järfälla

Järfälla bygger inte bara Barkarbystaden. Nu planeras också för villaboende. Nya villatomter i västra Jakobsberg kommer att finnas till försäljning inom ett till två år. Järfälla kommun vidare med Alpvägen. Planerna omfattar 31 villatomter i fint läge intill naturreservat och kollektivtrafik.

Tomterna på Alpvägen har ett attraktivt läge i västra Jakobsberg, nära till spårbunden kollektivtrafik, barnvänliga lekmiljöer och granne med Görvälns naturreservat.

– Jag upplever att det finns en stor efterfrågan på småhus och villatomter i Järfälla, och det känns väldigt positivt att vi nu kan ge möjlighet för 31 blivande småhusägare att förverkliga sina husdrömmar, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Järfälla kommun bygger ut tillhörande gator, vatten- och avloppssystem samt anlägger en lekplats. Ett befintligt våtmarksområde kommer att nyanläggas precis intill villaområdet.

Lågenergihus

I Järfällas Mål och budget för 2019-2021 finns uppdraget att premiera byggande av lågenergihus vid försäljning av kommunal mark för villabebyggelse. Ambitionen är att de 31 villatomterna bebyggs med hus enligt särskild energiklassning.

– Vi vill premiera hållbart och klimatsmart byggande i kommunen som kan bidra till att sänka utsläppen och samtidigt minska belastningen på de redan hårt ansträngda elnäten i Stockholmsregionen, säger Aphram Melki (C), kommunalråd.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-12-08 21:53:47

Senaste nummer

Din röst är viktig