Stockholms stad häver avtalet gällande Gasklockan med Oscar Properties

Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, men trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit. Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen (på 591 779 428 SEK) sedan 31 oktober 2019. Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 mfl med omedelbar verkan. Försäljning av fd. Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av f.d. Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties.

Om Gasklockan

Huset Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli ett landmärke. Enligt detaljplanen ska ett ca 90 meter högt hus med ca 300 bostäder byggas där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod och kulturella verksamheter är planerade där fackverket från f.d. Gasklocka 3 står idag. Det finns en byggrätt, och detaljplanen har vunnit laga kraft. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2019-12-08 23:03:36

Senaste nummer

Din röst är viktig