Hantverkare genomgår sällan utbildning i säkerhet

23 procent av svenska professionella hantverkare upplever att de inte får tillräcklig säkerhetsutbildning på sin arbetsplats. Därtill anger 73 procent att de sällan eller aldrig genomgår några säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen. Det visar en ny undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Bosch om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bland svenska hantverkare.

En utveckling som går i fel riktning
Bland yrkeshantverkare anger 40 procent att de inte lägger någon tid alls på att följa korrekta hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. Det är en ökning med nära det dubbla från en liknande undersökning som utfördes av Bosch 2018. Det påvisar en oroväckande utveckling som kan få allvarliga konsekvenser.
– Att säkerhetskraven inte efterföljs är troligen en följd av den bristande säkerhetsutbildningen på arbetsplatsen, något som är mycket bekymmersamt. För oss är det oerhört viktigt att mer tid och engagemang läggs på att skapa säkrare arbetsförhållanden för professionella hantverkare. Därför utvecklar vi ständigt säkerhetsfunktionerna i våra verktyg för att minimera risker och förebygga olyckor, säger Henk Becker, VD för Robert Bosch Power Tools GmbH.

Viktiga säkerhetsfunktioner för svenska hantverkare
Undersökningen visar att de viktigaste inbyggda säkerhetsfunktionerna i verktyg anses vara vibrationsdämpning (29 procent), följt av automatisk stoppfunktion (22 procent) som till exempel KickBack Control och X-Break. Verktygen där det anses allra viktigast med säkerhetsfunktioner är cirkelsåg (31 procent), tätt följt av vinkelslip (29 procent). Mer än hälften (55 procent) av alla svarande anger att säkerhetsfunktioner är som allra viktigast vid arbete i metall, följt av arbete i betong (22 procent).

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2020-01-19 22:38:28

Senaste nummer

Din röst är viktig