Fler miljömässiga fördelar med återbrukad byggplåt

När Stålbyggnadsdagen arrangerades av Plåt & Ventföretagen, diskuterades återbruk av byggplåt i byggprocessen. Flera projekt lyftes fram. Medverkade gjorde Juha Rosenström, delägare i medlemsföretaget Weatherproof Family, och Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen, samt den Berlinbaserade arkitekten Luka Murovec.

Seminariet ”Återbruk och minskat spill!” fokuserade på plåtens hållbara egenskaper, och flera byggprojekt framhölls som exempel på hur man kan arbeta med återbruk. Johan Lindström inledde med att berätta om föreningen Svensk Byggplåt och kampanjen ”Extra lång hållbarhet”. Syftet med kampanjen har varit att belysa plåtens hållbarhet genom att lyfta fram att materialet har 100 års beständighet, 100 procents återvinningsbarhet och över 100 sätt att återbruka.
– Plåt är ett utmärkt byggmaterial som dessutom enkelt kan återbrukas och användas igen och igen, säger Johan Lindström. För många av våra medlemmar är det självklart att arbeta med återbruk och återvinning. Nu är nästa steg att fler inom byggbranschen får upp ögonen för fördelarna med framför allt återbruk, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Juha Rosenström berättade om hur de arbetar med återbruk av plåt. Hans företag, som är ett av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag, arbetar bland annat med att ta tillvara restbitar från sin produktion och använda dessa plåtbitar i andra projekt och produkter. Ett exempel på detta är deras egenutvecklade fasadsystem.
Seminariet avslutades av Luka Murovec från Berlin. Han är mannen bakom den allmänna bastun ”Svettekörka” i Frihamnen i Göteborg. Hela bastun består av återbrukat material, likaså plåtfasaden. Luka Murovec berättade om hur han och hans kolleger själva letade upp och demonterade plåten från ett gammalt plåtplank nära Torslanda. Därefter användes plåten till bastuns fasad.
Bastun skulle från början vara en tillfällig byggnad, men tack vare dess popularitet hos allmänheten och den uppmärksamhet som byggnaden har fått, så har Göteborg Stad beslutat sig för att bastun ska bli en permanent byggnad i Frihamnen.

E-mail:
Publicerad 2020-01-19 23:21:13

Senaste nummer

Din röst är viktig