Allvarliga sjukdomar på grund av dammet

Reglerna är tydliga - andningsskydd ska användas i arbetsmiljöer där livshotande damm virvlar upp och hamnar i lungorna. Trots det är det vanligt att andningsskydd inte används.

Tyvärr är synen inte ovanlig - medan sten eller betong kapas, betong bilas eller slipas bärs inte andningsskydd. Likadant när betongspill, stenkross eller schaktmassor skyfflas. Andningsskydd används inte. Båda situationerna är förenade med livsfara. 
Dammet som virvlar upp under arbete med sten, betong, olika former av byggnadsspill eller schaktmassor tar sig lätt in i lungorna på den som arbetar i närheten av det. Dammet kallas kvartsdamm och orsakar risk för olika sjukdomar som är kroniska och/eller livshotande. 
Kvartsdamm ger upphov till inflammationer, KOL, silikos (stendammslunga) eller cancer. Somliga av dessa sjukdomar dyker inte upp förrän långt senare, upp till 10-30 år senare. 
Eftersom symtomen från sjukdomarna dyker upp så pass sent är det vanligt att många aningslöst fortsätter att arbeta utan andningsskydd eller korrekt typ av andningsskydd.
Därmed är det av största vikt att alla som arbetar i den här typen av miljöer direkt från början har fått information om andningsskydd och har tillgång till och använder andningsskydd av rätt typ.


Andningsskydd som ska användas:
Minst en halvmask med utbytbart filter av klass P3 ska användas enligt Arbetsmiljöverket i miljöer där det finns risk för stendamm med kvarts. Såväl arbetsgivare som anställd är skyldig att se till så att andningsskyddet används.
Företaget Procurator rekommenderar minst halvmasker från exempelvis MSA, Moldex, Scott, Sundström eller 3M. Men om arbetet pågår längre än två timmar och är fysiskt tyngre och mer omfattande i smutsigare miljöer blir andningsbelastningen högre med större risker. Då bör man använda ett fläktmatat andningsskydd.

E-mail:
Publicerad 2020-01-19 23:38:36

Senaste nummer

Din röst är viktig