Fälld för mobilprat under körning

Se upp med att prata i mobiltelefon när du åker ut på dina jobb. En kvinna som friades i tingsrätten har dömts till böter i hovrätten för att hon talade i en handhållen mobiltelefon.

 

När kvinnan stoppades för fortkörning i en fartkontroll i Örebro pratade hon i mobiltelefon. Sedan regeln om förbud mot viss hantering av mobiltelefon i bilen kom för exakt två år sedan har polisen fått avgöra från fall till fall vad som ska anses olagligt. Tingsrätten ansåg i just detta fall att det inte var bevisat att mobilsamtalet hade "inverkat menligt" på kvinnans körning och friade henne. Hovrätten slår fast att det handlar om en "abstrakt trafik-säkerhetsfara" - – det vill säga att mobilpratandet "typiskt sett" har medfört fara - och fäller henne.

Kvinnan medgav att hon hade reagerat sent när hon hade vinkats in i poliskontrollen och att hon hade blivit tvungen att backa tillbaka till kontrollen. Hon uppgav dock att det inte hade haft någonting med mobilanvändandet att göra. I stället hävdade hon att det hade berott på att det var mörkt, blänkte mycket i fönsterrutorna intill vägen och att två framförvarande bilar svängde av och skymde sikten..

Åklagaren överklagade till Göta hovrätt som nu slår fast att bestämmelsen innebär att "användning av kommunikationsutrustning under färd" bara får ske om det är trafiksäkert.

Abstrakt fara

Användningen är förbjuden även när den bara innebär så kallad "abstrakt fara för trafiksäkerheten" -– det vill säga när användningen typiskt sett medför fara för trafiksäkerheten..

Enligt hovrätten har det handlat om en trafiksituation som har krävt särskild uppmärksamhet av bilföraren.

Att trots det använda handhållen mobiltelefon och inte ägna körningen full uppmärksamhet har inneburit en abstrakt trafiksäkerhetsfara och har inverkat menligt på körningen. Kvinnan ska därför inte bara dömas för fortkörning utan även för förseelse mot trafikförordningen.

Hon döms till 2 750 kronor i böter.

En slutsats som kan dras är att det är säkrare att tala i en telefon med headset där du har händerna fria. Det kan dock fortfarande anses"inverka menligt" menligt på körningen. Ämn värre torde det vara om man sms:ar och surfar samtidigt som man kör bil. Upptäcker polisen det lär det bli böter.

 

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2015-12-11 14:10:08

Senaste nummer

Din röst är viktig