Lätta lastbilar väntas slå rekord

Christer Andersson Christer Andersson

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år från 44 000 till 48 000 fordon. Om det slår in blir det rekord. Totalt sett väntas 355 000 bilar registreras vilket innebär att 2016 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med 25 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 330 000. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar, vilket är den hittills högsta siffran.

 

Även prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år revideras alltså upp från 44 000 till 48 000 fordon, vilket innebär att även lätta lastbilar kommer slå rekord om prognosen infrias. Under 2015 nyregistrerades 45 000 lätta lastbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin.

- Vår höjning av prognosen för lätta lastbilar ska ses i ljuset av bland annat den starka tillväxten i svensk ekonomi, som genererar ett ökat transportbehov bland annat hos småföretagare och hantverkare, som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap", säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, till Dagens Industri.

Den breda uppgången av nyregistreringar förklarar han så här:

- Stark tillväxt i den svenska ekonomin, låga räntor, en stabil arbetsmarknad med låga varsel i kombination med köpstarka hushåll och en växande befolkning är några förklaringar till den starka bilmarknaden. Det ökade intresset för privatleasing av bilar driver också på efterfrågan. Ytterligare en positiv faktor är att begagnatlagren är i balans, vilket gör att nybilsköparen kan få bra betalt för sin inbytesbil, förklarar Bertil Moldén.

 

 

E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2016-03-06 15:58:59

Senaste nummer

Din röst är viktig