Byggare tvingas återbetala 30 000 efter rot-dom

En småbyggare från Blekinge måste betala tillbaka rot-avdrag på 30 000 kronor till Skatteverket som kontrollerade uppdragets omfattning med köparen. Uppgifterna om antalet arbetstimmar och materialkostnaderna anses motstridiga. Ärendet ska ha dragit till sig Skatteverkets nyfikenhet genom att kunden, en äldre dam, hörde av sig till verket och trodde att det var hon som skulle få pengar och inte byggaren.  En kontroll gjordes av arbetet som, enligt fakturan, bestod av borttagning av badkar, kakling och klinkning samt montering av dusch.

 

Den totala kostnaden för arbetet ska ha varit 60 000 kronor och rot-avdrag begärdes med halva summan, 30 000 kronor.

Vid frågan om varför material inte fanns med svarade byggföretagaren att han bjöd på det. Den totala arbetstiden uppgavs först till 57 timmar men rättades sedan till dubbelt så mycket med förklaringen att det var två som utförde arbetet och inte en som det stod på fakturan.

Skatteverket tog då förnyad kontakt med köparen som hävdade att det bara var en byggare som utförde jobbet samt att material ingick i kostnaden.

Skatteverket menade då att ”det inte kan uteslutas att materialkostnaden ingår i den totala arbetskostnaden”.

Eftersom material inte får ingå i underlaget för beräkning av rot-avdrag och det blev svårt för verket att fastställa antalet arbetstimmar och därmed skattereduktionen. Därmed skulle byggaren kunna gå miste om hela skattereduktionen.

För att få närmare klarhet i hur många arbetstimmar som verkligen lagts ned kontrollerade verket med köparen hur omfattande arbetet var och kom fram till att det rörde sig om en yta på ek kvadratmeter vardera för kakel och klinker. Arbetet ska ha bestått i att iordningställa ett duschutrymme där badkaret tidigare stått.

Hur denna kontroll gått till och om det är vanligt att Skatteverket gör hembesök eller förhör köparna om arbetets omfattning vill inte Skatteverkets handläggare Anne-Marie Larsson berätta för Byggaren. 

Någon utbetalning till byggfirman blev det inte.

Domstolarna gick på Skatteverkets linje. Förvaltningsrätten ansåg att byggföretagarens begäran om utbetalning var så oklar att det inte går att bestämma storleken på skattereduktionen.  Domstolen misstänkte att det kan ingå material i den uppgivna arbetskostnaden.¨

Inför handläggningen i kammarrätten kom företagaren in med ett intyg från köparen om att denne stått för materialet. Några kvitton eller fakturor som stöder detta visades dock inte upp.  Byggaren hade därmed inte lyckats bevisa sitt påstående.  Uppgifterna om ”såväl antalet arbetade timmar som fakturerade materialkostnader är ostridiga" skriver kammarrätten som avslår mannens överklagande.

Byggföretagaren uppger dock för Byggaren att han ska överklaga domen.

E-mail:
Publicerad 2016-09-30 13:18:22

Senaste nummer

Din röst är viktig