Uppgången fortsätter för byggvaror

Bygg- och järnindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 1,7 procent i februari.

Byggmaterialhandeln fortsätter 2017 med att leverera positiva siffror. Försäljningen i februari ökade med 1,7 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Februari i år innehöll en försäljningsdag mindre än februari i fjol eftersom 2016 var ett skottår, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år (januari-februari) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 7,0 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna;

- Att öka med 1,7 procent när vi jämför oss med en månad där vi förra året hade en tillväxt på hela 15,8 procent ska vi naturligtvis vara nöjda med. Efter den höga siffran för januari kanske många förväntade sig en fortsättning på den nivån men jag tycker ändå att byggmaterialhandeln har jobbat på riktigt bra, säger en nöjd Ulf S. Gustafsson, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

I februari redovisar Skatteverket dessutom en nedgång med hela 20 procent vad gäller ROT-avdragen vilket ger ytterligare tyngd åt februari-siffrorna.

- Våra medlemmar säljer fortfarande bra och kompenserar nedgången på ROT bland annat genom effekten av den ökade nyproduktionen. Den starka inledningen av året känns glädjande och utmaningen är nu att hålla detta höga tempo uppe även under resten av året, avslutar Ulf S. Gustafsson.

 

E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2017-03-28 09:07:09

Senaste nummer

Din röst är viktig