Grunda och Luna slås samman

Grunda och Luna går samman i ett bolag med gemensamt lager och kommer att omsätta över 800 miljoner kronor i Sverige, Luna koncernen kommer omsätta över 1.5 miljarder kronor. - Konsolideringen i branschen går fort och vi måste anpassa oss, säger Jan-Peter Rissel, vd för det nya bolagets svenska verksamhet.  

 

Samtidigt med sammanslagningen som äger rum den 1 april flyttar Lunas lager till det gemensamma lagret i Ulricehamn med sitt sortiment kring verktyg, maskiner, bygg- och industriförnödenheter.  Men någon sammanslagning med Essve och Skydda planeras inte.

- Nej, sortimentet är lite för olikt mellan oss. Men Luna och Grunda har mycket mer likheter och kompletterar varandra utmärkt, förklarar Jan-Peter Rissel.

Sammanslagningen som redan är ett faktum i den norska och internationella verksamheten, innebär att kunderna erbjuds ett sortiment med 60 000 lagerförda artiklar. De kommer nu att kunna levereras tillsammans från Nya Luna Sverige.

- Det blir därmed betydligt enklare för våra kunder.

Gemensam säljkår

En annan förändring blir en gemensam säljkår med elva distriktssäljare och sex produktsäljare eller tekniska experter som de också kallas. De sistnämnda ska bland annat utbilda återförsäljarna och stödja dem i kontakten med slutkunderna när det gäller större projekt till exempel låsprodukter.

- Vi kommer bli mer flexibla och dessutom mer effektiva och kan minska administrationen, säger Jan-Peter Rissel.

Totalt blir det 42 anställda i det nya bolaget Luna Sverige AB. Omsättningen efter sammanslagningen landar på drygt 800 miljoner kronor.  Att bli en större spelare ser Jan-Peter Rissel som nödvändigt i en tid då konsolideringen i branschen går fort.

Just nu finns planer på att börsnotera en annan del av koncernen, nämligen Tools-butikerna samt Momentum.  Detta har, enligt Jan-Peter Rissel inget med sammanslagningen av Luna och Grunda att göra.

E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2017-03-28 09:09:02

Senaste nummer

Din röst är viktig