Dyr rensning av avlopp

Firman lyckades rensa avloppet i duschen men kunden klagade på repor i golvet och nu får firman åtgärda problemen kostnadsfritt. Den 26 april i år beställde kunden en rensning av avloppet i duschen  vilket utfördes nästkommande dag för 2 000 kronor.

Avloppet fungerade som det ska, men när kvinnan kom hem såg hon att golvet runt brunnen var helt upprepat och förstört. Hon hade ett helt och rent golv. Nu upplever hon badrummet ofräscht och otrevligt. Rör- och vvs-firman motsatte sig kravet och anser sig inte ha orsakat reporna. Det är, menar företaget,  praktiskt omöjligt att en rensmaskin ska orsaka repor.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar att av de bilder som kvinnan lämnat in som bevisning ”framgår att det finns skador runt golvbrunnen i enlighet med vad hon har beskrivit”. Nämndens bedömning är därför att kvinnan genom vad hon har angett och de handlingar som hon har åberopat har bevisat att golvet har skadats i samband med att arbetena utfördes. Varken bolagets påstående att en rensmaskin inte kan orsaka repor eller vad bolaget i övrigt åberopat (bild på en fabriksny rensmaskin) förändrar nämndens bedömning. Företaget ska därför rekommenderas att åtgärda skadorna på ett fackmässigt sätt.

 

E-mail:
Publicerad 2017-09-26 12:04:06